Dette må du vite om barnets første ord

Bilde av baby
FOTO: Shutterstock/NTB Scanpix

Trodde du de vanligste første ordene var «mamma» og «pappa»? Da tok du feil. Både det første ordet, og tidspunktet det kommer på, varierer.

– Det ble gjort en studie av seks småbarn der de sammenlignet de 50 første ordene til hvert av barna. Så vidt jeg husker var det åtte ord som var felles for alle barna, og hverken mamma eller pappa var blant dem, sier professor emeritus, Stephen von Tetzchner.

Han er utviklingspsykolog ved Universitetet i Oslo og har skrevet lærebøker om både utviklingspsykologi og språk. 

Les også: Derfor bør du snakke mye til babyen din

les også
Bør man hjelpe barn med å få venner?

Stor variasjon
Barnets alder når de sier sitt første ord varierer fra barn til barn. Det samme gjelder hvilket ord de sier. Likevel skal man ikke bekymre seg hvis barnet er litt sent ute med å snakke, von Tetzchner forteller nemlig at det uansett ikke har så mye å si. 

– Det er vanskelig å vite akkurat når det første ordet kommer. Som regel handler det da om babling, som blir gradvis mer og mer likt ekte ord. Gjennomsnittsalderen for de ti første ordene er rundt 13-14 måneder, og 18 måneder for 50 ord. Det som er viktig i en sånn sammenheng, er at det er veldig stor variasjon, mange barn begynner å snakke litt senere uten at det innebærer senere vansker.

Les også: Hva er dine interne familieord?

Stephen von Tetzchner FOTO: Privat

Akkurat hva som er det første ordet er ofte vanskelig å si sikkert, men det er som regel ting fra barnets nære omgivelser. Von Tetzchner trekker frem ball, dukke og baby som eksempler på objektord barn ofte lærer tidlig.

– Noen barn begynner med mange objektord, andre har flere sosiale ord, som “hei”, “ja”, "uff" og “opp” i tidlige faser av språkutviklingen, forteller han.

Han forklarer også at det er store kulturelle variasjoner knyttet til barns første ord.

– Mamma og pappa ligner på bablelyder og det er kanskje en grunn til at foreldrene oppfatter dem tidlig. I Danmark sier de “mor” og “far” i stedet for mamma og pappa, og disse ordene kommer gjerne litt senere blant danske barn enn blant norske.

Les også: Slik kan små barn lære to språk

Vokabularspurten
Det kan ta lang tid fra et barn sier sitt første tydelige ord til de utvider vokabularet sitt. Von Tetzchner anslår at det ofte går to til tre måneder fra det første ordet til det tiende. Men så, rundt toårsalderen, skjer det plutselig noe spennende.

les også
Hvor lett er det for barn å lære to språk?

– Rundt slutten av ettårsalderen kommer vokabularspurten, som mange kaller det. Det er som om barnet plutselig har skjønt hva ord kan brukes til, og så lærer mange nye ord veldig raskt. Starten på vokabularspurten defineres gjerne som den første måneden barnet lærer 15 nye ord, altså et nytt ord annen hver dag. Etter det skyter tilegnelsen fart; det er blitt anslått at barn lærer ni nye ord hver dag gjennom barnealderen.

I tillegg er barnets introduksjon til nye miljøer, som barnehagen og skolen, en viktig faktor for språkutvikling. Da blir barnet introdusert for nye ord som ikke brukes i eget hjem, og utvikler et rikere vokabular. 

– Snakk med barnet ditt!
Hanne S. Finstad er forsker med doktorgrad i biokjemi, forfatter og grunnlegger av Forskerfabrikken. Hun mener det er veldig viktig å snakke mye med barnet sitt. Også før barnet selv har sagt sitt første ord.

les også
Lykkelig over å droppe barnehagen

– Å snakke med små barn er noe av det viktigste man kan gjøre. Barn begynner å gjenkjenne mors stemme allerede flere uker før de er født, og studier viser at barn helt ned i fire måneders alder begynner å forstå hva andre sier, forteller Finstad.

Ikke bare hjelper det barna med den språklige utviklingen, å snakke mye med barn kan hjelpe barnet på flere områder.

–Det å ha et rikt ordforråd danner grunnlag for veldig mye tenking og læring. Barn som har fått med seg mye språk fra de er helt små har lettere for å lære ting, ikke minst å lese.

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .