Derfor er det viktig å snakke mye med barnet

Foto: Shutterstock/Scanpix

Språkutviklingen begynner allerede før fødselen. Her får du ekspertenes tips til hvordan du fremmer barnets språk.

Hørselen utvikles i det siste trimesteret, altså fra uke 28, og inne i magen kan barnet oppfatte deler av språket eller språkene det hører rundt seg – for eksempel vokaler og språklig og følelsesmessig tonefall.
 
– De aller fleste barn imiterer også samtalepartnere allerede de første dagene, og det kan vi se på som de første formene for kommunikasjon. Når barnet gråter eller bruker kroppsspråk, kommuniserer det jo også gjennom signaler, noe som også er en del av den aller tidligste språkutviklingen, forteller Nina Gram Garmann, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet.
 
Det første leveåret øver barnet på å si språklydene som det hører rundt seg, det øver på å kommunisere med andre mennesker, for eksempel med blikkontakt, ved å ta turer (veksle mellom hvem som har ordet) og leke gi-og-ta-lek.
 
– Barn begynner som regel å bable fra det er omtrent seks til ni måneder gammelt, og de første ordene kommer i ettårsalderen, forklarer hun.

Les også: Slik fremmer du barns språkutvikling

Store individuelle forskjeller

En toåring skal ifølge professoren kunne si i hvert fall 50 ord og sette to ord sammen til såkalte toordsytringer, mens en treåring skal kunne sette sammen minst tre ord i en setning. Dersom bare de aller nærmeste forstår hva fireåringen sier, kan barnet ha såkalte fonologiske vansker.
 

Nina Gram Garmann
Nina Gram Garmann. Foto: privat
– Det vil si problemer med å systematisere språklydene i språket det skal lære, noe som gjør at det blir vanskelig å forstå hva barnet sier. Det er likevel viktig å si at det kan være vanskelig å predikere forsinket språkutvikling, sier Gram Garmann.
 
Ellen Roberg-Askim er allmennlærer og montessoripedagog, med fordypning i barns språkutvikling. Hun forteller at barns språkutvikling har mange fellestrekk, men at det likevel er store individuelle forskjeller, og hva som er normalt varierer veldig mye i begge retninger.
 
– Noen starter veldig tidlig med å snakke og snakker helt rent. Andre sier ikke et ord før alt er perfekt, mens noen igjen babler i vei uten at vi forstår så mye av hva barnet sier. Alt er like normalt, det er bare ulike veier til målet. Noen er perfeksjonister og smaker og vrir og vrenger på ordene, mens andre er mer avslappet og ikke redd for å gjøre feil, sier hun.

Les også: Slik får du en god samtale med barna

Bruk språket

Språkutvikling er avhengig av at barnet er omgitt av språk, og derfor er det så viktig at vi snakker med babyen, forteller, peker, sier navn på ting, forteller hva vi gjør og hva vi skal og skravler i vei.
 

Ellen Roberg-Askim
Ellen Roberg-Askim. Foto: privat
– Barnet har en indre trang til å forske på, og bli ekspert på verden omkring seg, og familien og hjemmet er hans laboratorium. Det er viktig at barnet får trene muskulaturen i munnen og prøve ut lyder. Babyen bør ha fri adgang til å bruke munnen til å forme lyder og ord, og det er derfor lurt at smokken ikke er tilgjengelig hele tiden, råder Roberg-Askim.
 
Ifølge Gram Garmann er det mange ting som påvirker barns språkutvikling. Medfødte skader eller syndromer, som hørsels- og synsproblemer eller Downs syndrom, er eksempler på dette.
 
– Barnet er også avhengig av å høre språk for å utvikle seg, så hvis det er i et miljø der det kommuniseres svært lite, kan det forsinke språkutviklingen. Vi regner dessuten med at 5-7 prosent av alle barn har medfødte utviklingsmessige språkvansker som kan medføre forsinket språkutvikling. Noen ganger har disse barna andre kognitive problemer, men andre ganger oppdager man ikke at barnet har problemer med noe annet enn språk, forklarer hun.

Les også: Trass - når viljen ligger foran språket

Godt språk er en fordel i lek

les også
Stokke tilbakekaller babystol

Veldig mye av den sosiale interaksjonen vår med andre mennesker foregår ved hjelp av talespråket, så dersom man mangler talespråk, blir det vanskeligere å være sammen med andre mennesker.
 
– Det viser seg at barn gjerne leker med de som har samme språkferdigheter på lekespråket som dem selv. I en norsk barnehage der leken foregår på norsk, må altså barna som vil være med i leken være like gode i norsk som de som allerede er i gang med å leke, sier Gram Garmann, og utdyper:
 
– Dette kan være en utfordring både for barn med forsinket språkutvikling, og for barn med et annet familiespråk enn norsk som ikke har gått lenge i en norsk barnehage. 

Les også: Hvor lett er det for barn å lære to språk?
 
Det er også mye lettere for barn med gode språkferdigheter på norsk å delta i alle aktiviteter i barnehagen, fordi de barna lettere forstår beskjeder og har et utgangspunkt for å forstå hva som skal foregå i de ulike aktivitetene.
 
– Snakk med pedagogene i barnehagen om du er bekymret for ditt barns språkutvikling. De har plikt til å følge opp dette, råder professoren.
 

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .