Alt du trenger å vite om barnehageplass

Foto: Shutterstock

Alle barn har rett på barnehageplass etter fylte ett år. Må du likevel vente på plass, finnes det flere alternative løsninger.

Det kan være komplisert å finne ut av alle reglene angående rett til barnehageplass, barnehageopptak og hvilke alternativer som finnes. Her er det du bør vite om rettigheter og om hva du kan gjøre dersom du må vente på plass. 

Les også: Slik finner du riktig barnehage

Alle barn har rett på barnehageplass etter første året er fylt. Det er imidlertid litt ulike regler å ta hensyn til. 

les også
Derfor er trassalderen et positivt tegn

– Det er et nasjonalt regelverk som gir lovfestet rett til barnehageplass når barnet er ett år hvis barnet er født i august, september, oktober eller november. Kommunene har også egne barnehageforskrifter som for eksempel bestemmer søknadsfrist og eventuell prioritering av ulike grupper. Dessuten har private barnehager egne vedtekter som de følger når de tar opp barn, sier Linda Heen, spesialrådgiver i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, til Familieklubben.

Hun henviser til kommunenes nettsider for videre informasjon. Det er nemlig litt mer avansert enn at alle har rett på plass.

Lovfestet rett til plass

Er barnet født mellom januar og juli har det rett til barnehageplass i august året de fyller ett. Fyller barnet ett år i august, september, oktober eller november har det rett til barnehageplass måneden de fyller, mens dersom barnet er fyller ett år i desember, har ikke barnet rett til barnehageplass før førstkommende august.

Annonse
Til deg som medlem:
Vis alle tilbudene

Du må eller for å se dette tilbudet.

– Reglene for lovfestet rett til plass betyr at barn som er født i desember i verste fall kan måtte vente til august etter de har fylt ett år. I praksis vil dette sjelden være tilfelle i Oslo (det kan være andre regler i andre kommuner - journ.anm.), men hvor lenge man eventuelt må vente vil kunne variere mye, sier Heen.

Les også: Det barnehageansatte vil at foreldre skal vite

Når man får plass avhenger av hvilke barnehager man søker plass i, hvor mange andre som søker plass i disse barnehagene og hvor mange som slutter i disse barnehagene.

Det vil altså komme an på kapasitet. Om ikke din nærmeste barnehage har ledig plass vil kommunen forsøke å finne en barnehage i nærheten. Det er dog noen frister du må forholde deg til.

Søknadsfrist for barn med rett til plass i august og september er 1. mars, og søknadsfrist for plass til oktober og november er 15. august.

Private barnehager har egne vedtak.

Barnehageplass
Foto: Shutterstock/Scanpix

Les også: Barnehagen som har yoga på timeplanen

Alternativer til barnehage

les også
Advarer mot å kjøpe brukt barnesete

Mens du er i permisjon får du foreldrepenger. Den samlede foreldrepengeperioden ved fødsel er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. Du må ha vært yrkesaktiv og hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før foreldrepengeperioden begynner, og årsinntekten din må være minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden (96 883 kroner per mai 2018).

Når denne perioden er over og barnehageplassen ennå ikke er på plass, kan det derimot bli litt vanskeligere. Kanskje må du vente på plass, kanskje var det ikke plass i barnehagen du ønsket eller kanskje vil du ikke ha barnet i barnehage. Da finnes det flere alternativer.

Du kan søke privat barnehage, som har andre vedtaksregler enn den offentlige barnehagen. Det er også mulig å søke barnehage på deltid, men det er kun noen få barnehager tilbyr deltidsplass, og du vil ikke være garantert et tilbud om heltidsplass senere. Dagmamma er også et alternativ, eller du kan ha barnet i barnepark. Barneparktilbudet er blitt sterkt redusert de siste årene på grunn av pålegget om barnehagedekning.

Les også: Hvor mye kan man legge seg opp i barnehagematen?

les også
Leker seg til læring

Alternativt kan du være hjemmeværende med ulønnet permisjon. Fra barnet er ett år – og frem til det er to – kan du søke om kontantstøtte om barnet ikke går i barnehage med offentlig tilskudd. Om barnet bor hos begge foreldre må begge ha vært medlemmer i folketrygden i fem år. Dersom barnet bor hos kun mor eller far må han eller hun ha minst fem års medlemskap i folketrygden. Du kan få 50 prosent kontantstøtte om barnet har deltidsplass i barnehage. 

Kontantstøtte for 100 prosent støtte er 7500 kroner i måneden. 

Kilde: NAV.no om foreldrepenger, satser og kontantstøtte.

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .