Regjeringen åpner for mer fleksibel skolestart

VIL TESTE: Regjeringen ber kommunene teste ut ordninger for fleksibel skolestart. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kommuner bør prøve ut ordninger for fleksibel skolestart for barn. Få barn får benytte seg av denne muligheten i dag, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Dagens regelverk gir rom for at barn kan få utsatt eller fremskyndet skolestart, men under 2 prosent av elevene benytter seg av denne muligheten i dag, opplyser departementet.

– Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i norsk skole. Det er skolen som skal tilpasse seg barna, og ikke barna som skal tilpasse seg skolen. Alle elevene skal ha det trygt og godt på skolen og få best mulig utbytte av opplæringen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

les også
Slik hjelper du barnet å bli klart til skolestart

Ordningene kan for eksempel være ulike modeller for tidspunkt og praksis rundt barnets skolestart eller fleksibel bruk av personale mellom barnehage og skole. Kommuner kan også ha foreldresamarbeid ved overgang fra barnehage til skole som et særlig satsingsområde, foreslår Sanner.

Utdanningsdirektoratet vil sende ut invitasjon til kommuner om å være med på utprøving av nye modeller for fleksibel skolestart 20. august.

Fakta om fleksibel skolestart:

Grunnskoleopplæring skal til vanlig starte det kalenderåret barnet fyller seks år, jf. opplæringsloven § 2–1 tredje ledd. Loven inneholder tre unntak fra dette utgangspunktet.

  • Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten ett år dersom foreldrene krever det.
  • Etter sakkyndig vurdering og med skriftlig samtykke fra foreldrene kan kommunen i særlige tilfeller vedta å utsette skolestarten ett år.
  • Dersom foreldrene søker om det eller samtykker, kan kommunen etter sakkyndig vurdering la et barn starte på skolen ett år tidligere – dersom barnet innen 1. april fyller fem år.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .