Fullt sprik rundt mobilregler i skolen

Foto: Frank May / NTB scanpix

Det spenner fra totalforbud til nærmest frislipp av mobilen på norske skoler. Men hva fungerer best?

– I utgangspunktet kan jeg som rektor bestemme hvordan mobilreglene skal være ved skolen. Men jeg ønsket å involvere elevene, sier Olav Lunde Fjelltveit, rektor ved bergensskolen Hop oppveksttun, som har rundt 450 elever på ungdomsskolen.

6. november trådte nye regler i kraft ved skolen, som en prøveordning fram til vinterferien: Elevene kan bruke mobiltelefonen ute og inne i alle friminutt, med unntak av i kantina og på biblioteket.

les også
Derfor blir noen barn mobbere

Flertallet bestemte
Fjelltveit forteller at han ved skoleårets start innførte forbud mot all mobilbruk inne. Dette fikk han reaksjoner på fra elevrådet i et FAU-møte.

Olav Lunde Fjelltveit. Foto: Privat

– De syntes de hadde for få muligheter til å bruke mobilen. Alle elevene fikk derfor en spørreundersøkelse med tre alternativ for mobilbruk. To tredeler ønsket en ordning hvor innendørsbruk var greit, med unntak av kantina og biblioteket, sier Fjelltveit.

– Hva er grunnen til at du involverte elevene?

– De skal bli hørt, og jeg ønsket å la dem komme til orde. Lærerne derimot, var ikke fornøyd. De syntes ordningen jeg innførte ved skoleårets start fungerte bra. De hadde ikke blitt hørt. Det er mange ulike oppfatninger rundt mobilbruken, men alle kan ikke bli like mye hørt. Vi ser hvilke erfaringer vi gjør oss nå, og evaluerer etter vinterferien 2018, sier Fjelltveit.

– Hvilke reaksjoner har du fått fra foreldrene?

– Jeg har hverken fått positive eller negative reaksjoner. Foreldrene som gruppe synes nok det er greit med begrensninger. Mange sliter med barnas mobilbruk hjemme, og de synes det er godt å få støtte fra skolen på at det må være regler rundt mobilbruk, sier Fjelltveit.

Les også: Når bør barnet få egen mobil?

les også
Slår alarm om barnetrinnet

Ønsker egentlig totalforbud
Resultatet av den tidligere ordningen med totalforbud inne var at antall inndratte telefoner sank drastisk. Rektoren er spent på resultatene av prøveordningen.

Personlig ville han lagt ned totalforbud.

– Men da hadde vel lærere og foreldre reagert kraftig. Foreldrene vil ha muligheten til å nå barna, og lærerne bruker telefonen i undervisningen, sier Fjelltveit.

Les også: Derfor blir noen barn mobbere

Parameter på vellykkethet
Fjelltveit ser både positive og negative sider ved mobilbruk i skoletida.

les også
Dette bør du vite om Fortnite

– Det kan bidra til å bygge ned. Mange blir stressa og sliten av å være «på» hele tiden. Likes og store vennelister blir parametre på ungdommenes vellykkethet. Samtidig har mange også glede av å være på nett. Dette er ikke svart-hvitt, det er dessverre veldig grått, og gråsoner er vanskelig å håndtere. Jeg må prøve å finne en retning som bidrar til å hjelpe elevene til en best mulig skolesituasjon i en digital verden.

Skolen bestemmer
– Det er skoleeier, eventuelt skolen selv, som bestemmer hva slags regler som gjelder for mobilbruk. Skolen kan ha egne regler for mobilbruk i ordensreglementet. Her kan de for eksempel forby bruk av mobiltelefon i timen eller kreve at den er avslått i skoletiden, også i friminuttet, bekrefter Linda Sørfjord i Utdanningsdirektoratet.

Les også: Slik unngår du krangling med barna

Totalforbud i 12 år
Høylandet skole i Trøndelag har mobilforbud for sine 190 elever i grunnskolen og ungdomsskolen. Forbudet trådte i kraft i 2005.

les også
Advarer mot skremmende nettfenomen

– Jeg var ikke rektor da forbudet ble innført, men jeg vet at det den gangen var enighet mellom foreldre og skole om mobilforbud. De ønsket dette som tiltak for å skape mer aktivitet i friminuttene og for å hindre distraksjoner. I ettertid har digital mobbing dukket opp som ytterligere et argument, sier rektor Inger Seem.

Forbudet gjelder all bruk av mobiltelefon i skoletiden, ute som inne, i friminutt som i time.

Inger Seem. Foto: Ståle Johansen

– Elevene har ofte telefon i sekken fordi det i mange tilfeller er store avstander mellom skole og hjem, men det er ikke tillatt å ha den framme i skoletiden.

– Hvilken effekt ser du?

– Vi slipper rundene med regler om når det skal være lov og ikke. Elevene er mye sammen og har høy aktivitet i friminuttene.

– Har elevene innvendinger?

– Hvis man spør elevene, vil de nok svare begge deler. Vi vet jo selvsagt at noen også tester ut reglene, og tar fram telefonen likevel, sier Seem.

Les også: Slik barnesikrer du mobilen 

les også
Klare svar fra neste generasjon velgere

Trolig på sakskartet igjen
Inger Seem sier hun ikke har tatt stilling til hvordan hun eventuelt vil forholde seg den dagen saken skal diskuteres igjen. For den dagen kommer.

– Jeg ser at det kan være positive sider ved mobilbruk på skolen. Den kan være et hjelpemiddel i undervisningen. Men dette er ikke en avgjørelse jeg tar alene. Kommer saken opp vil jeg involvere kollegiet, elevene og foreldrene, sier Seem.

Les også: Dette vil barna dine huske deg for

les også
Elevundersøkelsen 2018: Færre elever blir mobbet

– God ide å involvere elevene
Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) sier til VG Familieklubben at han mener regler for mobilbruk bør defineres av skolen.

– Hvor mye mobilen blir brukt, varierer fra skole til skole, og jeg har tillit til at skolene sammen med foreldrene finner gode løsninger. Vi vet at mange skoler har mobilforbud og er fornøyd med det, fordi de opplever at det blir mindre distraksjoner. Vi vet også at mange skoler ikke har forbud, men heller innfører ordensregler, sier han.

Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Asheim mener det er en god ide å involvere elevene – som Hop oppveksttun har gjort – når reglement skal utarbeides.

les også
Slik får dere kontroll på matteleksene

– Hvis for eksempel elevrådet er involvert kan man diskutere om og eventuelt når det passer å bruke mobil til skolearbeidet. Det kan også gi grunnlag for diskusjon om hva som er greit og ikke greit å spre via mobilen, sier Asheim.

Les også: Slår alarm om barnetrinnet

FAKTA:
* Skolen kan lage regler om bruk av mobil i skoletiden.

* Slike regler må stå i skolens ordensreglement.

* Skolen kan ha en regel om at læreren kan ta telefonen dersom den forstyrrer undervisningen, eller den brukes til å plage andre.

* Læreren må levere mobiltelefonen tilbake til eleven når eleven går for dagen.

* Skolen har ikke lov å beholde mobiltelefonen etter skoletid.

* Skolen kan ikke kreve at foreldre henter mobilene.

* Skolen er ansvarlig for mobiltelefonene i den tiden skolen har dem. Blir mobilen skadet, må skolen erstatte den.

(Kilde: Barneombudet)

les også
Magnus (11) går på norsk skole - men har aldri bodd i Norge

Har du lest denne artikkelen: Hvorfor får norske barn lekser?

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .