Kommentar: Hvordan kan vi foreldre føle oss trygge, Sanner?

KRITISK: Bemanningen i norske barnehager er kritisk lav, mener kommentarforfatter Christina Grefsrud-Halvorsen i Foreldreopprøret. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

«Regjeringen fortsetter satsingen på de minste i 2019», sa statssekretæren i Kunnskapsdepartementet. Hvilken satsing, spør Christina Grefsrud-Halvorsen.

De siste ukenes alvorlige hendelser i flere norske barnehager har medført mer søkelys på sikkerhet i barnehagene. Denne uken ble også resultatene fra GoBan-studien lagt frem. 

Det viser seg der at under halvparten av barnehagene har godt nok tilsyn med sovende barn. 

les også
Slik får du selvstendige og trygge barn

Statssekretær Rikke H. Sjøberg (H) uttaler i denne forbindelse til VG Familieklubben:

– Foreldre skal være trygge på at barna får den oppfølgingen de trenger når de er i barnehagen. Regjeringen har derfor fått i stand både et minstekrav til bemanningstetthet og et høyere krav til antall barnehagelærere nå.

Stadig flere bekymrede foreldre

Christina Grefsrud-Halvorsen. Foto: Privat

Det er klart foreldre skal kunne føle seg trygge på at barna får den «oppfølgingen de trenger» i en barnehage, både når de er våkne og når de sover. Det er åpenbart!

Men der Sjøberg nevner at barnehagene kan løse flere problemer med god organisering, mener både Foreldreopprøret og Barnehageopprøret at det er grunnbemanningen som må styrkes, og at dette er et politisk ansvar.

Det er for få ansatte i norske barnehager! Mange foreldre er bekymret for bemanningen. Det viser den ferske, nasjonale foreldreundersøkelsen fra Udir, som ble gjennomført høsten 2018.

De foreldrene som mener bemanningen ikke er god nok er også flere nå enn i fjor. Et tankekors, ettersom den lovpålagte bemanningsnormen enten er innført eller innføres rundt omkring i landet. 

Dispensasjon fra loven

les også
Barnehagestart: Dette skulle barnehageansatte ønske at foreldre visste

Det er denne bemanningsnormen Sjøberg sikter til når hun sier at regjeringen har fått i stand et minstekrav til bemanningstetthet. Utsagnet fra statssekretæren er ganske utrolig, all den tid et stort flertall av barnehagene oppfylte normen før den ble vedtatt.

Da den skulle lovfestes, sa både ansatte, styrere, andre fagfolk og foreldre at normen er for svak. Den sikrer ikke nettopp det man må kunne forvente av en lovfestet bemanningsnorm for barnehager, nemlig: God bemanning der barna er, hele dagen gjennom!

Barnehagene kan altså i praksis gå lavt bemannet på avdelingene, med loven i hånd. De får lite drahjelp fra kommunene, selv om det er der regjeringen helst vil plassere store deler av det økonomiske ansvaret.

I tillegg er det mulig å søke om dispensasjon fra normen. Jeg gjentar: Dispensasjon fra en lovfestet minimumsnorm! 

En lovfestet norm som etterlater altfor mange barn med altfor få voksne gjennom store deler av dagen ...

Kan vi være trygge?

Hvordan skal vi foreldre da kunne føle oss trygge når vi overlater det kjæreste vi har til barnehagene, kunnskapsminister Jan Tore Sanner og statssekretær Sjøberg? 

les også
Fem foreldretyper du møter i barnehagen

Det virker nemlig som om regjeringen mener nevnte bemanningsnorm skal sørge for dette, sammen med «god organisering». I så fall må jeg si at regjeringens ambisjonsnivå på barnas vegne er skuffende lavt.

La meg få understreke: De ansatte gjør så godt de kan! Årsaken til at regnestykket ikke går opp, er at personalet går i et vaktsystem, at de har lovpålagte pauser, plantid og møter, og at de blir syke innimellom. Ofte uten at det settes inn vikar, for det koster jo penger.

Da hjelper det lite at det står på et papir at grunnbemanningen skal bestå av én voksen per tre små barn, og én voksen per seks «store«» barn. 

les også
Kommentar: Men hva er plan B?

Mener statssekretær Sjøberg virkelig at denne normen er god nok for barna? Sjøberg sier til VG Familieklubben at regjeringen fortsetter satsingen på de minste i 2019. Hvilken satsing er det snakk om her? 

Forventer bemanningsløft

Sjøberg sier også:

– Vi forventer at hele barnehagesektoren nå jobber med både kompetanse og kultur for sikkerhet, både når det gjelder tilsyn med barna når de sover og andre funn som mangel på hygiene.

Vel, da kan jeg fortelle at vi foreldre forventer at både kunnskapsminister Sanner, Sjøberg og resten av regjeringen nå gir oss et reelt bemanningsløft:

  • Et løft som betyr at vi får flere dyktige ansatte sammen med våre barn. 
  • Et løft som gir økt grunnbemanning i praksis, og at denne dekker opp for dagens bemanningshull grunnet vaktsystem, pauser, møter, plantid, sykdom og annet.
  • At regjeringen og andre ser at økt grunnbemanning er den beste løsningen for å oppnå bedre omsorg for og bedre sikkerhet for barna. Både for barn som er våkne og barn som sover.

Leder for GoBan-prosjektet, Elisabeth Bjørnestad, er også blant dem som nå retter søkelyset mot bemanningen:

 – Undersøkelsen har også gitt oss en indikasjon på at det muligens ikke er nok personale i norske barnehager til å oppfylle alle kriteriene som er viktig, sier Bjørnestad til VG.

Hvor mange flere stemmer må Kunnskapsdepartementet og regjeringen ha for å begynne å lytte til dem som faktisk kan noe om denne sektoren? Foreldre og ansatte har jo sagt fra i årevis!

En oppfordring til barnehageansatte 

Til barnehageansatte vil jeg oppfordre om følgende: 

Skriv avvik på bemanning! Hver gang.

les også
Kommentar: Det kjæreste du har

Og send gjerne historiene dine anonymt til #uforsvarlig/Barnehageopprøret. Husk at også du har ytringsfrihet! Gi foreldrene innsikt i tingenes tilstand.

Du bør heller ikke nøle med å ta kontakt med forbund eller andre tillits- eller tilsynspersoner dersom magefølelsen er dårlig. Det er dere ansatte som sitter med kunnskapen om barnehagehverdagen: Vær barnas advokat!

Og til dere politikere vil jeg si: 

Det er barna det handler om. De hever ikke stemmen selv! Men det er faktisk dere politikeres ansvar å skaffe dere kunnskap nok til å kunne høre og se barna og deres behov.

Vis barna respekt. Gi dem den barndommen de fortjener!

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .