Vet ikke hvordan sovemedisin påvirker barn på sikt

DAGEN ETTER: For lite søvn for barnet om natten kan gi konsentrasjonsproblemer om dagen. Men økende bruk av sovemedisin blant barn skaper diskusjon. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Bruken av sovemedisin for barn fra fem år og oppover er nesten tredoblet de siste ti årene. – Melatonin er godkjent for kortvarig bruk som sovemedisin for pasienter over 55 år, sier forsker Ingeborg Hartz.

Juleferien nærmer seg, og med det har faste leggetider for barna en tendens til å skli ut. VG Familieklubben har tidligere skrevet om viktigheten av å ha en god søvnplan. Men noen barn sliter uansett med søvnproblemer hele året.

Spørsmålet er hvordan søvnproblemene løses.

Totalt 6195 jenter (1,2 prosent) og 7949 gutter (1,4 prosent) i alderen 0–17 år brukte et sovemiddel i 2017, viser tall fra Reseptregisteret. I tillegg kan mørketallene være store.

Flere typer sovemedisin

les også
Slår alarm: Barn sitter altfor mye stille

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at bruken av sovemedisin i aldersgruppen 0–17 år er nesten tredoblet de siste ti årene. Det skyldes økt bruk av søvnhormonet melatonin blant eldre barn og ungdom.

– Ni av ti av barna som bruker melatonin over tid har psykiatriske tilleggsdiagnoser, oftest ADHD. Søvnproblematikk er for mange av disse en del av symptombildet, i tillegg til at ADHD-medisin i seg selv kan gi søvnproblemer som en bivirkning, sier Ingeborg Hartz, forsker ved FHI og Sykehuset Innlandet og en av dem som står bak rapporten.

Det vites ikke om ferie eller mørketid påvirker tallene.

– Rapporten er ikke så detaljert at den viser når på året bruken er høyest, men den viser at mange pasienter tar ut doser som tilsvarer at de bruker melatonin året rundt, sier Hartz.

Bruken av legemiddelet Vallergan, som gjerne brukes som sovemedisin til de minste barna, fra ett til to år, er på vei ned. Vallergan er en gammel type allergimedisin som har søvnighet som bivirkning.

Les også: Feil fargevalg kan gi søvnvansker

Økt bruk av melatonin blant de yngste

– Men rapporten viser en tendens til at melatonin nå brukes mer enn tidligere også av barn mellom 0 og 4 år. I 2017 fikk i overkant av 400 barn under fire år legemiddelet, sier Hartz.

Melatonin er godkjent til kortvarig bruk som sovemedisin for pasienter over 55 år, ifølge forskeren. 

les også
– Det føltes som om hele verden raste sammen

– Det er ikke en vanedannende sovemedisin, men det er et signalstoff som kan påvirke døgnrytme og andre funksjoner i kroppen, og effektene er ikke fullt ut kartlagt ennå. Det er reist spørsmål om melatoninbruk hos barn kan ha effekter på kjønnsutvikling og reproduksjonsevne.

Slike effekter er sett hos dyr, påpeker hun.

– Foreløpig finnes ingen studier av langvarig melatoninbehandling av barn, sier Hartz til VG Familieklubben. 

Flere får hjelp

les også
Karen (8): Slik er livet med autisme

Leder for nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer ved Haukeland universitetssykehus, Bjørn Bjorvatn, er ikke bekymret for økt medisinbruk dersom medisineringen virker. Han er mer bekymret for at det kan se ut til at stadig flere barn og ungdom sliter med søvnproblematikk. 

– Jeg tror mer stress og aktivitet på kveldene kan ha skylden. For eksempel er barn mye mer på nettet enn tidligere, ikke minst om kvelden. Dette gir overstimulering, og kan gjøre det vanskeligere å sove godt, sier Bjorvatn.

Han mener likevel at det viktigste er at familier som er rammet av søvnvansker får hjelp.

Les også: En uthvilt familie er en glad familie

les også
Årets influensavirus ekstra smittsomt for barn

– Det finnes ikke studier på langtidsvirkningene av melatonin på barn, det er sant. Det betyr at melatonin ikke bør gis hvis ikke barnet er tydelig plaget av søvnvanskene. Det er også viktig å evaluere effekten av melatonin. Sover barnet bedre av behandlingen, er jo det bra og viktig. Langvarige søvnproblemer har mange negative langtidsvirkninger og derfor er det viktig at barnet får adekvat behandling, sier Bjorvatn.

– Det er forskjell på melatoninpreparatet Cirkadin, og melatonin som gis til barn. Økt bruk av melatonin til barn behøver ikke bety noe negativt. Det betyr kanskje bare at flere familier får hjelp, avslutter han.

 

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .