Hva gjør du når barnet er overvektig?

Bilde av overvektig barn på vekt
Foto: Shutterstock/Scanpix

Hvert femte norske barn er overvektig. Les overlegens råd for å hjelpe barnet ned i vekt.

Ifølge barnevekststudien, som er en del av et WHO-samarbeid, er rundt 20 prosent av 3-4-klassinger overvektige eller har fedme. Dette er et høyt tall, sier overlege Samira Lekhal, leder seksjon for barn og unge ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold.

– Når vi vurderer om et barn har overvekt må barnets vekt og BMI sees i forhold til alder og kjønn. Nivået har vært stabilt de siste årene. Det foreligger ikke landsdekkende tall som viser utviklingen av barneovervekt over tid, men 20 prosent er et høyt tall sier Lekhal.

Les også: Barn sitter for mye stille

Bilde av Samira Lekhal
Samira Lekhal, overlege og leder ved seksjon for barn og unge ved Senter for sykelig overvekt, Helse Sør-Øst. Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven Fotostudio.

Følger barnet til voksenlivet
Barn som har overvekt eller fedme har 50 prosent sannsynlighet for å ha et vektproblem som voksen. Hos ungdom er tallet 80 prosent. Dette får konsekvenser både fysisk og psykisk.

les også
15 tips til foreldre om barn og depresjon

– Nyere forskning viser at også hos barn er overvekt relatert til økt risiko for sykdom, både fysisk og psykisk. Mest fremtredende er psykiske lidelser. Barn med overvekt utsettes i større grad for mobbing, skolefravær og sosial utilpasshet. I tillegg har de reelle utfordringer med ledd som knær, hofter og rygg, noe som gjør at de begrenses i fysisk aktivitet. Ved alvorlig fedme kan vi allerede ved 10-12-årsalderen se høyt blodtrykk, høye fettstoffer i blodet og begynnende diabetes, sier Lekhal.

Tomme kalorier
Overvekt og fedme har alltid sammensatte årsaker. Den viktigste årsaken til overvekten er at barna spiser litt mer enn de trenger hver dag.

– Det totale inntaket som et barn trenger er ofte vanskelig å vite for foreldre. Om en bolle har 500 kalorier sier det seg selv at en gjennomsnittlig tiåring, som til sammen trenger 1500 kalorier, vil ha et for høyt inntak hvis han eller hun spiser bolle eller andre tilsvarende «tomme kalorier» daglig. Det er ekstremt viktig at barna får i seg sunn mat med mye næringsstoffer. De tåler i mindre grad enn voksne tomme kalorier, sier Lekhal.

Les også: Sunn snacks du kan gi barna

Bilde av overvektig barn
Foto: Shutterstock/Scanpix

Fem tips til foreldre
De fem viktigste elementene i å få til vektnedgang er det gjerne foreldrene som sitter med nøkkelen til, sier Lekhal.

1. Lær barna å drikke vann som tørstedrikk. Søte drikker er blant de vanligste årsakene til at barn får i seg for mange kalorier.

2. Lær barna å spise frukt og grønt til alle måltider.

3. Lær barna å spise grove kornprodukt, ikke loff, til hverdags.

4. Lær barna hva som er riktig porsjonsstørrelse og lær dem å øve på å spise seg passe mette.

5. Barna må lære seg å forholde seg til egne følelser, og ikke bruke mat som trøst. Følelsesstyrt spising er veldig vanlig hos barn og unge med overvekt.

Les også: Overvekt starter i barnehagen

Krevende å legge om kosthold
– Er overvekt forbundet med skyld og skam hos barnet og foreldrene?

les også
Vask hendene riktig – unngå å bli syk. Slik gjør du det!

– Vår erfaring er at barn ikke nødvendigvis synes det er krevende og vanskelig å snakke om vekt. Foreldre opplever i større grad skam og skyld forbundet med det å ha barn med vektproblem. Ofte er vekt en utfordring i familien. Vi vet at det er krevende å legge om kostholdsvaner, sier Lekhal.

Senter for sykelig overvekt tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst.

– Vår behandlingsmodell er oppfølging i tverrfaglig poliklinikk, der vi har fokus på kostholdsveiledning og økt fysisk aktivitet. Vi jobber med å fremme viktigheten av at hele familien endrer livsstil for å lykkes. Vi jobber også tett med ressurser i primærhelstetjenesten, som helsesøster, fastlege, fysioterapeuter og så videre. Vi er også glad for at mange Frisklivssentraler har oppfølging av barn med overvekt. Barna trenger et tilbud i nærheten av der de bor, sier Lekhal.

les også
Forbrukerrådet advarer mot populær leke

Nedgang av overvektige i Modum
Av landets 264 Frisklivssentraler har rundt halvparten et tilbud til barn og unge, ifølge Jorunn Killingstad, leder for Frisklivssentralen i Modum kommune, der de har jobbet med barn og overvekt i 15 år. Modum kommune har hatt en svak nedgang i overvektige barn målt før skolestart de siste årene. Killingstad tror dette har sammenheng med systematisk forebyggende arbeid over tid, tett samarbeid mellom helsestasjonen og Frisklivssentralen, samt gode tiltak til barna som er overvektige. Hun påpeker at foreldrene er nøkkelen til å hindre barn å bli overvektige, eller hjelpe dem ned i vekt.

– Vi overøser ikke foreldrene med gode råd, men kartlegger hva som er viktig for dem, og lager et mål og en plan for de neste månedene. De viktigste grunnene til at barn blir overvektige er at de er for lite i fysisk aktivitet og at kostholdsvanene er for dårlige. Dette må foreldre bidra til å gjøre noe med. Kunnskap om aktivitet og kosthold er viktig, sier Killingstad.

Les også: Når barn er overvektige

Bilde av Jorunn Killingstad, Modum Frisklivssentral
Jorunn Killingstad, leder Modum Frisklivssentral. Foto: privat

Lystbetonte aktiviteter
Det å finne aktiviteter barna ønsker å drive med er et viktig element i arbeidet. Mange av barna som kommer i kontakt med Frisklivssentralen i Modum er ikke med i fritidsaktiviteter.

les også
Så tidlig bør barnet til tannlegen

– Kommunen har tilbudet «Aktiv ung», hvor skolen, helsestasjonen og Frisklivssentralene samarbeider om å ta med barna på ulike aktiviteter lokalt. Målet er at de skal finne en aktivitet de ønsker å holde på med. Vi på Frisklivssentralen har også god oversikt over aktivitetstilbudet, blant annet har vi nettsiden fritid123.no, hvor det er aktivitetstilbudene i Modum, Sigdal og Krøgsherad blir presenter. I tillegg er det i Modum etablert «Aktiv for moro skyld» i regi av frivillige, kommunale og private aktører. Dette er gratis aktiviteter uten krav til prestasjoner, sier Killingstad.

Les også: Slik motiverer du barna til å gå tur

Opp til foreldrene
Ved skolestart leverer kommunen ut brosjyren «Smart mat ved skolestart».

les også
Fødselslegen: Sex med mage

– Det er viktig at foreldrene vet hva som finnes i matskapet, og at det gjøres fornuftige innkjøp. Mange barn faller nok for fristelsen når det er tomt i huset og fullt i kjøleskapet. Dette rådgir vi foreldre om. Noen deltar også på Bra mat-kurs i regi av Frisklivssentralen. Til syvende og sist er det foreldrene som bestemmer. Det handler om barnas beste, sier Killingstad.

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .