– Det er vondt å lytte, men barna har det mye verre

Nelli Kongshaug
Nelli Kongshaug, Kors på halsen. Foto: Røde Kors

Hver eneste dag får hjelpelinjen «Kors på halsen» henvendelser fra barn som utsettes for vold og overgrep. Anonymiteten kan gi trygghet til å fortelle historien sin for første gang.

Røde Kors-samtaletilbudet Kors på halsen får daglig rundt 100 henvendelser fra barn og unge opp til 18 år. 220 frivillige har opplæring i hvordan de skal kommunisere med barn om relasjoner, følelser, vennskap, mobbing, ensomhet og vanskeligheter barna bærer på.

– Det barna synes er viktig, er også viktig for oss. Når noen tar kontakt med oss skal de møte en trygg voksen. De skal få mulighet til å dele tanker og opplevelser og få noen å reflektere sammen med, sier Nelli Kongshaug, leder i Kors på halsen.

Les også: – Vi må ta gutters psykiske helse på alvor

Mer depresjon og ensomhet

Samtalene foregår på chat, telefon og mail, og pågangen er så stor at det er kø på linjene hver dag. Gjennomsnittsalderen er tretten-fjorten år, men barn helt ned i åtteårsalderen tar kontakt.

Gjennom ti år i Kors på halsen har Kongshaug registrert at et økende antall barn tar kontakt om psykisk helse, ensomhet og depresjon.

– Vi er inne i en tid hvor det er mer fokus på det. Vi snakker mer om følelser og hvordan vi har det inni oss, sier Kongshaug.

– Må prøve å finne lyset

les også
Ikke fallende oppslutning om barnevaksinasjon i Norge

De frivillige har opplæring også i hvordan de skal takle de tøffeste samtalene. For de kommer. Daglig får Kors på halsen henvendelser fra unge som blir utsatt for vold og overgrep. Den yngste som har henvendt seg til dem med selvmordstanker er 10 år.

– Barna vet at de er anonyme. Vi ser ikke IP-adresser eller telefonnummer. Det vi kan gjøre er å lytte. Vi kan ikke løse problemet til barnet, men vi kan kartlegge nettverket, hjelpe barnet til å se hvilke muligheter som finnes og oppfordre dem til å snakke med en forelder, lærer eller noen i hjelpeapparatet. Hvis alt er svart må vi prøve å finne det lille lyset i tunnelen sammen med barnet, sier Kongshaug.

– Hvilke rettslige forpliktelser har dere når barn forteller om vold og overgrep?
– Dersom det er akutt fare for liv og helse, så vil Kors på halsen gjøre alt for at barnet skal få hjelp. Dette informerer vi om i samtalene, svarer Kongshaug.

Les også: Slik snakker du med barna om overgrep

Første steg på veien 

En viktig del av jobben til de frivillige er å styrke barnet til å fortelle om sin situasjon til voksne i eget nettverk. Anonymiteten gjør det lettere å ta kontakt. Barna får «sjekket ut» hva som skjer når de forteller historien sin til voksne.

– Det er dessverre mange barn som lever i familier der de blir utsatt for vold. For et barn er det en prosess å fortelle at for eksempel mamma eller pappa gjør noe galt. De er svært lojale. Når de tar kontakt med Kors på halsen er det ofte første steget på veien mot å fortelle det til noen andre. Kors på halsen forsøker å finne ut hvordan barna kan få hjelp der de er, hvem de kan snakke med og hva som er neste steg etter samtalen. Det er viktig at barna er med i prosessen, og derfor vil vi samarbeide med dem for å finne gode løsninger, sier Kongshaug.

– Ville dere meldt flere saker dersom barna ikke var anonyme?
– Dersom barna ikke hadde vært anonyme, ville vi hatt meldeplikt på lik linje med alle andre som enten jobber med eller kjenner til barn som blir utsatt for omsorgssvikt, sier Kongshaug.

Foto: Shutterstock/Scanpix

Må tåle å lytte

Kongshaug understreker at barnets beste står i sentrum. De frivillige må tåle å lytte når barnet forteller om grusomme situasjoner som mobbing, overgrep eller vold. 

les også
YouTube ut mot vaksinemotstandere

– Det er vondt å høre at barn blir utsatt for overgrep, blir mobbet på skolen, eller å lytte til en tiåring som forteller at han ikke vil leve lenger. Barna som opplever dette har det mye verre enn vi som lytter til historien. Det er alltid en gruppeleder på vakt, som de frivillige kan tilkalle dersom de har stått i tøffe samtaler, sier Kongshaug.

Les også: The dark room

– Trygghet til å gi slipp på anonymiteten

Justis- og beredskapsdepartementet svarer følgende om meldeplikt og anonymitet:
«Muligheten for anonymitet kan være grunnen til at de tar kontakt i første omgang. Vold og overgrep er ofte vanskelig å snakke om, både for voksne og for barn. En god samtale hvor barnet får svar på eventuelle spørsmål og får mulighet til å fortelle sin historie, kan være starten på en prosess der barnet blir trygg og gir slipp på anonymiteten. Hvis saken av hjelper oppleves å være akutt og nummeret det ringes fra er kjent, vil hjelper uansett kunne varsle jamfør avvergeplikten.»

Les også: «Mamma, det skjedde noe under vann.»

Nye retningslinjer

Når det gjelder anonymitet og utfordringer knyttet til digitale helsetjenester sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet følgende:

les også
Forbrukerrådet advarer mot populær leke

– Helsepersonell skal varsle barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jamfør Helsepersonellovens paragraf 33. Dersom ungdommen er anonym bør helsepersonell oppfordre ham eller henne til å oppgi navn og bostedskommune slik at de får varslet barnevernstjenesten i riktig kommune. Dersom ungdommen nekter å oppgi navn og bostedskommune er det ikke mulig å melde fra til barnevernet. Da bør ungdommen oppfordres til å ta fysisk kontakt med lærer, helsepersonell på skolen eller helsestasjon for ungdom, eller andre voksne som kan hjelpe, uttaler Torgersen.

Helsedirektoratet arbeider for tiden med å lage råd om hvordan man kan bruke sosiale medier og andre digitale kanaler for å kommunisere med ungdom om mishandling og omsorgssvikt. 

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .