Advarer mot drikkeflaske for barn

VERST I TEST: Hello Kitty-flasken fra Sanrio kommer dårligst ut i Forbrukerrådets test av giftige kjemikalier i drikkeflasker. Foto: Forbrukerrådet

Flere drikkeflasker rettet mot barn lekker giftige kjemikalier. Bare to av drikkeflaskene i Forbrukerrådets test får gode skussmål.

Forbrukerrådet har testet drikkeflasker for helseskadelige stoffer. Testen viser at flere av flaskene lekker giftige kjemikalier. Verstingen er en barneflaske.

– Det er beklagelig at Hello Kitty-drikkeflasken fra Sanrio, som blant annet selges av Toys R Us, lekker giftstoffer som ftalater, bisfenol A, flammehemmere og bly. Selv om nivåene er lave, hadde vi håpet at produkter rettet mot barn kom bedre ut. Vi liker dårlig at flasken på jumboplass kommer fra en produsent som produserer en rekke flasker med motiv rettet mot barn, sier Forbrukerrådets fagdirektør, Gunstein Instefjord.

Les også: Avdekket giftstoffer i skolesaker til barn

– Helt lovlige verdier

les også
– Mye skam knyttet til kvinnekroppen etter fødsel

Jon Vastrup, senior compliance officer i Top Toy (firmaet som eier Toys R Us og BR Leker) sier at verdiene som er funnet i Hello Kitty-flasken er helt lovlige ifølge EUs produktsikkerhetsregler, og at de er så lave at de ikke bør vekke bekymring.

– Verdiene er faktisk så lave at Forbrukerrådets måleutstyr må være veldig følsomt for å kunne måle dem, og etter vår erfaring kan så lave mengder av de omtalte stoffene finnes mange steder i ting vi omgir oss med. Eksempelvis er den totale avgivelsen på 6,2 mikrogram per liter. Til sammenligning er EUs grenseverdi på 60 milligram per liter, det vil si ti tusen ganger høyere enn verdien målt i Hello Kitty-drikkeflasken, sier Vastrup, som legger til at drikkeflasken er en gammel vare som stort sett er utsolgt i butikkene og som de ikke har bestilt flere eksemplarer av.  

TESTET: Her er alle drikkeflaskene som har blitt testet for kjemikalielekkasje av Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

– Selv om vi kjøpte flasken på Toys R Us, så er det flere andre i Norge som selger flasker fra Sanrio. Mange av flaskene kan også kjøpes i andre land, sier Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Les også: Giftfunn i barneutstyr

Bare to fikk grønt smilefjes

TESTVINNER 1: "Behållare" fra Ikea. Foto: Forbrukerrådet
Bare to flasker kommer godkjent ut av Forbrukerrådets test med grønt smilefjes, nemlig «Behållare» fra Ikea og «Sistema Square» fra Coop Obs.

Testen er utført av Norsk institutt for luftforskning (NILU) på oppdrag fra Forbrukerrådet og har målt hvor mye og hvor mange skadelige stoffer som lekker ut i innholdet i drikkeflasken. Ifølge Forbrukerrådet er det ingen av de testede flaskene som lekker kjemikalier på et nivå der produktet alene medfører betydelig helserisiko. Det som gir grunn til bekymring er at drikkeflasken sammen med andre produkter kan bidra til en total eksponering av kjemikalier som kan medføre helsefare, forklarer Instefjord.

De skadelige stoffene kan føre til blant annet forplantningsproblemer, nedsatt IQ og nyreskade, ifølge Folkehelseinstituttet.

Les også: Fant giftige varer i norske lekebutikker

– Bør inneholde minst mulig

– Det er veldig små mengder giftige kjemikalier det er snakk om – hvor farlig er det egentlig?

TESTVINNER 2: "Sistema square" fra Coop Obs. Foto: Forbrukerrådet
– Vi har funnet stoffer som er regulert fordi de er skadelige, og det er stoffer vi ønsker å få i oss minst mulig av. Nivåene er lave, men vi hadde håpet at produkter rettet mot barn kom bedre ut. Produkter som barna våre bruker hver eneste dag, bør inneholde minst mulig skadelige kjemikalier. Vår test viser at det går fint an å lage plastflasker så godt som uten problematiske stoffer, sier Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

– Det finnes mange andre flasker som dere ikke har testet, hvordan skal man vite om de er trygge?

– Vi har testet et lite utvalg for å øke fokuset på denne problematikken for bransjen, og det som er oppsiktsvekkende med studien er at det er så store variasjoner for hvor mye og mange ulike stoffer som lekker ut. Her har bransjen et betydelig forbedringspotensial. Ingen av flaskene har kommet så dårlig ut at vi vil anbefale å kaste produktet.

Les også: Familieklubbens test av drikkeflasker for barn

– Hva bør man gjøre hvis man har kjøpt en av drikkeflaskene som kommer dårligst ut?

les også
Hva er best av solkrem og UV-klær?

– Vi anbefaler ikke folk å kaste flaskene de allerede har, men to gode råd er å ikke oppbevare vann i flaskene lenger enn nødvendig og å unngå oppvarming i for eksempel sollys. Utlekking av BPA (hormonhermende stoff – journ.anm.) er for eksempel vist å øke 55 ganger ved høye temperaturer, sier Instefjord.

Les også: Forbrukerrådet advarer mot populær leke


Testresultater:

Grønt smilefjes:

Behållare fra IKEA

Sistema Square fra Coop OBS

Gult fjes:

Aqua drikkeflaske fra Nille

Rosti Pop-Up fra Jernia

Casall Waterbottle fra XXL

Vannflaske sport fra Clas Ohlson

Nike Sport fra G-Sport

Termoflaske fra Biltema

Drikkeflaske fra Europris

Vannflaske fra Rusta

Rødt fjes:

Sanrio Hello Kitty drikkeflaske fra Toys R Us

Om testen:

Testen er utført av Norsk institutt for luftforskning (NILU) på oppdrag fra Forbrukerrådet med tanke på utlekking av helse- og miljøskadelige stoffer.

les også
Slik vinner du mot hodelusa

Utlekkingen er målt med utgangspunkt i standard testmetoder for dette formålet. Dette innebærer at flaskene etter å ha blitt vasket innvendig er fylt med vann i 24 timer ved 40 grader Celsius før mengden utlekket stoff måles i flaskevannet.  

Produktet rangeres som grønt dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:

* Produktet inneholder færre enn fem skadelige organiske forbindelser med en samlet konsentrasjon under 200 ng/liter

* Inneholder ikke regulerte stoffer over 1/100 av gjeldende grenseverdier

Produktet rangeres som rødt dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:

* Produktet inneholder mer enn 15 skadelige organiske forbindelser med en samlet konsentrasjon over 5000 ng/liter

* Inneholder regulerte stoffer over gjeldende grenseverdier

Produktet rangeres som gult dersom det hverken kan klassifiseres som grønt eller rødt.

les også
Alt du trenger å vite om atopisk eksem

Hele testrapporten kan leses her (pdf).

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .