Slik lærer du barna kritisk sans på nett

Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix

Har du ikke oversikten over barnas nettaktiviteter? Ansvaret for å veilede barn på nettet ligger hos oss voksne, fastslår nettvetteksperter.

Hva barna ser og deler er betinget av hvem de har sosial kontakt med på nettet, og dette henger igjen sammen med forhold i oppveksten deres, mener Kaja Hegg, Redd Barnas rådgiver på nettvett. 

Kaja Hegg. Foto: Privat

– Uansett eksponeres barn hele tiden for mange inntrykk gjennom både spill, TV og sosiale medier, og de har heller ikke utviklet samme form for kritisk sans som oss voksne, sier Hegg.

Dette gjør at det er vanskeligere for barn å forstå hva som er reklame, hva som er fakta og hva som er underholdning, forklarer hun. 

Hegg påpeker at norske barn fra ganske tidlig alder forteller om kropp- og utseendepress.

les også
Blogg: – Når kommer det internett igjen? Vi dør, mamma.

– Kanskje ligger mye av forklaringen i all eksponeringen de unge utsettes for både på sosiale medier og ellers på nett. Ikke minst eksponeres de ofte for mye innhold de hverken har alder eller modenhet til å forstå, siden det meste av innholdet på nettet er laget for voksne, sier Hegg.

Les også: Hva gjør du når barna BARE vil spille og se på TV?

Godtroende

 

Kjellaug Tonheim Tønnesen. Foto: Studio 1-fotografene
Kjellaug Tonheim Tønnesen er faglig leder i Barnevakten, en foreldreorganisasjon som gir råd om barn og medier. Hun er opptatt av at det kan være mye å forholde seg til for barn på nettet, og at man vet hvordan reklame virker. 

Nettopp på grunn av personvern har sosiale medier fått en aldersgrense på 13 år. Som bruker gir man fra seg mye informasjon som gir grunnlag for skreddersydd reklame, og barn blir særlig beskyttet gjennom personvernloven.

– I tillegg er det vanskelig å ta stilling til hva som er sant og usant, retusjert eller uretusjert, og barn er oftest både åpne, godtroende og tillitsfulle. Barn trenger derfor tett oppfølging, sier Tønnesen.

Les også: Derfor er dette den beste foreldrestilen

Støttende voksenperson

Det er ekstra viktig at foreldre snakker med barna og lærer dem kritisk sans på nettet, fordi de der er sammen uten at noen voksne er til stede, og derfor ikke regulert på samme måte som andre oppvekstarenaer.

– Det er ofte vanskelig å holde oversikt over hvem barna er i kontakt med og hva slags innhold de blir eksponert for. På nett er det ingen voksne som følger med, veileder, forklarer og gir korrektiver på samme måte som når vi er fysisk til stede med barna, påpeker Hegg.

Hun opplever at barn flest greier seg helt fint, håndterer utfordringer bra og får mye støtte fra venner. Likevel kan de utsettes for inntrykk og erfaringer der vi som voksne åpenbart har et ansvar for å vise støtte og sette klare rammer.

– Dette gjelder ikke minst i møte med virkelige problemer i virkelige relasjoner, selv om de foregår på nett.

Også Tønnesen oppfordrer foreldre til å snakke med barna om livet på nett, med fokus på både gleder og utfordringer.

– Bevisstgjør dem på smarte valg, rettigheter og forpliktelser. Målet må være at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Les også: Hvor tidlig bør barnet få mobil?

Nytteløst å være formanende

les også
Ny forskning: Nettbrett bedrer kvalitetstiden mellom foreldre og barn

Ved å være spørrende, lyttende og la barna selv få sette ord på hva de hører og ser, er det lettere å få i stand en god samtale. Vis ydmykhet med hensyn til hvordan de opplever verden, hva som er bra, og ikke minst hva de tenker er utfordrende i hverdagen.

– Samtidig har vi et ansvar for å være ansvarlige voksne som lager trygge rammer. Vi skal beskytte barna, sette grenser for tidsbruken på nett og kan også bestemme at det er noen steder de ikke får være – på samme måte som vi ellers gjør, sier Hegg.

– Om vi klarer å oppnå en god dialog, er sjansen mye større for at barna vil komme til oss den dagen de opplever noe som gjør dem redde og som er virkelig ubehagelig.

Les også: Bør man hjelpe barnet med å få venner?

Vær et godt eksempel

les også
Advarer mot skremmende nettfenomen

Mange barn ser foreldre som selv sitter med nesen langt nedi mobilen, er oppslukt i sosiale medier og alltid opptatt av at det er noen som er sosialt tilgjengelig. Da gir det likevel liten mening å klage over at barna er for opptatt av likes og oppmerksomhet.

– Som foreldre kan vi gå foran med et godt eksempel ved å være bevisste på hvordan vi snakker om andre mennesker og hvordan problemer løses. Om vi som voksne er inkluderende og vennlige, smitter det også over på barna, og vil påvirke hvordan man møter den sosiale verdenen på nettet, råder Hegg.

Les også: Derfor bør du engasjere deg i barns dataspill

Tips

* Gi barnet tips og råd om gode nettressurser og sett dere selv godt inn i disse.

* Spør barnet om hvem det har kontakt med.

* Finn ut av hva slags innhold de ser på.

* Spør dem om hvem de ville ha gått til, dersom de opplevde noe ubehagelig.

* Finn alternative aktiviteter til nettaktiviteter.

* Lær dem å reagere dersom de ser at noen blir utestengt eller plaget.

* Be dem si ifra til voksne hvis de opplever noe som er ubehagelig.

* Snakk om hvordan de blir påvirket av alt de ser.

* Forklar barnet at informasjonen man får er betinget av tidligere nettsøk.

Kilde: Redd Barna

Les også: Spill-uttrykkene foreldre må kunne

Barnevaktens råd for foreldre med aktive mobilbarn

* Lær barna at de alltid skal spørre om lov før de deler bilder, filmer eller informasjon om andre.

* Bevisstgjør barna på personvern, og lær dem å tenke kritisk rundt egen eksponering gjennom tekst, bilder, filmer og livestream.

* Lag klare regler for nedlasting av apper og spill, og bruk av penger i spill. Det er også smart å sette seg inn i innstillingene på mobilen.

* Snakk med barnet om hva som er greit og ikke greit å si på nett når de chatter i spill og sosiale medier – eller kommenterer andres bilder, filmer og statusoppdateringer.

* Bevisstgjør barnet på ikke å opprette én-til-én kontakt på chat med folk de kun kjenner fra nett og spill. I tilfelle bør du som voksen først godkjenne nettvennen eller spillvennen.

* Gjør klare avtaler om skjermtid og hvilke tidspunkt og eventuelle soner mobilen skal være slått av. 

* Skjermfrie måltider, og skjermpause fra cirka en time før man skal sove er å anbefale.

*Gjør det tydelig for barn at vi har både forpliktelser og rettigheter på nett, og at de kan komme til deg og snakke om alt, ikke minst hvis de opplever noe ubehagelig eller vanskelig.

* Vær et godt forbilde, både med tanke på egen skjermtid, men også hva du selv deler og kommenterer.

les også
Nettmøte om barn og digitale medier

* Ta gjerne mobil-lappen sammen med barna. Mobil-lappen er et sertifikat og en leken øvelse laget for at barn kan bevisstgjøres på å ta smarte valg. Dette mobilsertifikatet er utviklet av Telenor i samarbeid med Barnevakten, og er tiltenkt barn fra 8 til 11 år.

Kilde: Kjellaug Tonheim Tønnesen, faglig leder Barnevakten / barnevakten.no

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .