Hva kan du si til barna når forholdet tar slutt?

Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix

Samlivsbrudd er alltid vanskelig, da er ekstra viktig at samtalene med barna gjøres riktig. – Snakk sant og forståelig, og unngå tomme ord, råder barnepsykiater. 

I forkant av en skilsmisse har det gjerne vært en periode med dårlig stemning i huset. Det merker barna, og det nytter ikke å holde det skjult for dem. 

– Det viktigste er at de voksne tar ansvar for situasjonen og at de informerer barna på en god måte så fort det er bestemt at foreldrene skal gå fra hverandre. Det er en stor fordel om begge kan være sammen når de forteller det til barna, og at de på forhånd er enige om hva som skal formidles, sier Ann Jeanette Heitmann. 

Les også: Bør barna få vite sannheten om bruddet?

Misforstått skjerming

les også
Refleks kan redde liv, men bruken er på vei ned

Heitmann er familieterapeut, og står bak Samtaleverkstedet – et foredrags- og veiledningsforum for blant annet foreldre, og understreker at for barn er det viktig at de får høre at selv om kjærligheten kan ta slutt mellom voksne, vil de alltid være mamma eller pappa – og at kjærligheten til barna aldri vil gå over.

Ann Jeanette Heitmann. Foto: Privat

Hun påpeker også at det er viktig å sørge for at den eller de som snakker med barna ikke er så følelsesmessig berørt av situasjonen at barna må ta ansvar for den voksnes reaksjoner. 

– Vis gjerne barnet at du er lei deg, men la barnets følelser få hovedfokus. Barn tar ansvar for sine foreldre, men de trenger trygghet for at de blir tatt godt vare på, og at de voksne skal ta ansvaret for den store omveltningen familien nå skal gå gjennom, sier Heitmann, og legger til:

– Det er fort gjort å tenke at man skal skjerme barna, men det kan man ikke. Barn forstår, og de har fått med seg mye mer enn foreldrene som regel vet. 

Les ekspertenes konkrete råd lenger ned i saken

Familieterapeuten understreker at når voksne prøver å skjerme barn ved å sende dem bort eller unnlate å snakke med dem, får det gjerne motsatt av ønsket effekt: 

– Det er foreldrene som i realiteten skjermes fra barna, og barna kan også føle seg utestengt og avvist. Det gir utrygghet, og det blir et stort ansvar for barn å bære alene.

Blogg: Julen etter et samlivsbrudd

Ikke fordel skyld

Barnet skal bli forsikret om at det ikke har noen skyld i bruddet. Som foreldre må dere ikke legge skylden på den andre, men forklare barnet at dette er en beslutning som er tatt i fellesskap.

Helene Mehl er barne- og ungdomspsykiater, og driver privat praksis i Asker. Hun er opptatt av at forklaringen skal være sann og forståelig: 

Helene Mehl. Foto: Espen Sturlason / Sturlason AS Polyfoto

– Man kan for eksempel gi forklaringer som gjenspeiler den siste tiden. At foreldrene har kranglet og vært mindre sammen. Så kan man videre si noe slikt som: «Sånn er det blitt fordi vi ikke er kjærester lengre», sier Mehl. 

Les også: Skilsmisse – for barnas skyld

Hun understreker at det er en stor hendelse for barnet når foreldre går fra hverandre, familien brytes opp og alt blir annerledes. Hvordan bruddet foregår har mye å si for barna. 

– Er de voksne venner, kommuniserer de bra og gjør de små endringer av gangen? For eksempel ved å bo nær hverandre, der barna kan fortsette på samme skole og ha de samme aktivitetene? 

Da vil barna sannsynligvis oppleve situasjonen lettere, ifølge barnepsykiateren, og tegner opp et omvendt scenario:

les også
Slik lærer du barna om økonomi og sparing

– Er det høy konflikt, store endringer og barnet står midt i skuddlinjen? Da kan man forvente et større spekter av vanskelige følelser hos barnet; sorg, sinne, hat, tristhet, engstelighet, skam, skyld og håpløshet. På sikt kan dette føre til alvorlige problemer, sier psykiateren.

Les også: Først ble de skilt. Så ble de naboer

Vær raus med gode ord

Som generelt i livet, er det ordene «jeg elsker deg» som betyr aller mest. I en vanskelig tid trenger barnet mer kjærlighet og bør få ekstra påfyll – fra begge foreldre. Gjennom bruddet bør foreldre i tillegg til jevnlige kjærlighetserklæringer også si «det er ikke din skyld».
– Barnet må føle seg trygg på foreldrenes ubetingede kjærlighet. Det skal gjennom hele bruddet og videre i oppveksten ikke trenge å veie sine ord eller være redd for å såre den andre forelderen, påpeker Mehl.

les også
Har vurdert å flytte for å få mer hjelp: Tvillingmorens kommune scorer 2,17 av 5 poeng i UNICEF-rapport

Hun mener det er vesentlig for barna å oppleve foreldrene som trygge voksne, ikke som motstandere eller konkurrenter. Ved at foreldrene har samme forståelse og forklaring, samt ikke gjør noen til syndebukk, har de et bra utgangspunkt.

– Da signaliserer foreldrene at de respekterer hverandre og har en felles oppgave i å ta vare på barna. Dette forutsetter at foreldrene har tatt mye av «oppvasken» og faktisk respekterer hverandre. Det hjelper ikke med tomme ord.

Les også: Det du bør si til barn med to bosteder

Råd til foreldre:

* Gi barna god informasjon, det skaper trygghet.

* Gjør dere mest mulig ferdig med konflikter før den første samtalen med barna.

* Ikke del informasjon som medfører at barna føler de må ta parti for å støtte den voksne.

* Vær enige overfor barna om årsaken til bruddet.

* Vis at dere som foreldre respekterer hverandre. Ikke gjør den andre til syndebukk.

* Vær bevisst på hvilke signaler du sender.

* Samstemte og bevisste foreldre gir barna mer ro og mulighet for å opprettholde det vanlige livet knyttet til skole og fritidsaktiviteter.

* Vær ekstra tydelig på at hverken foreldre eller barn har skyld i bruddet.

les også
Pilotfrue: – Føler sønnen vår har blitt kommersielt misbrukt

Les også: Huset er for lite den ene uka og for stort den neste

* Fortell at dere elsker barnet.

* Gi håp om at dette kommer til å gå bra.

* Hvis mulig, forbered barna på endringene som vil komme FØR dere flytter fra hverandre.

* Lytt til barna, og gi dem rom for og forståelse for at de sørger over situasjonen.

* Bruk tid med barna, vær tålmodig og gi dem mulighet til å tilpasse seg den nye situasjonen.

* Barna kan også trenge andre voksne å snakke med i en slik periode. Forsøk å se på dette som en berikelse både for barna og deg selv.

Kilder: Ann Jeanette Heitmann, familieterapeut og Helene Mehl, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .