Hva gjør du når barnet ditt stenger noen ute?

Utestenging
Foto: Shutterstock/Scanpix

Barn som stenger andre barn ute av lek kan ha mange grunner til å gjøre det. Les ekspertenes råd til hvordan man håndterer det som forelder.

– Det aller viktigste for alle mennesker er å føle at de hører til og blir sett. Samspillet med andre barn starter med en gang barn begynner i barnehagen. Her observerer og erfarer de hva andre gjør, sier Ellen C. Mentzoni Nilsen, familieveileder og eier av Trygge Barn.

– I tillegg har barn med seg en ballast hjemmefra. De imiterer gjerne andre barn og voksne, og slik utvikler de seg. Hvilke holdninger og verdier de nærmeste voksne rundt barna har, er derfor av stor betydning.

Les også: Derfor blir noen barn mobbere

Ellen Mentzoni Nilsen
Ellen Mentzoni Nilsen. Foto: privat
Det kan være mange årsaker til at barn velger å stenge andre ute. Noen ganger kan det handle om usikkerhet på egen rolle i gjengen, og kanskje en redsel for selv å bli utestengt.

– Er man usikker på seg selv, er det lettere å rakke ned på andre. Det kan likevel også handle om det motsatte; at barnet er en ledertype og ønsker å ha en slags makt og status over barna rundt seg. Det kan igjen handle om mange ting. Noen av disse barna kommer fra hjem hvor de ikke blir sett, og tar derfor «igjen» i barnehagen eller på skolen ved å innta en sjefsrolle, sier Nilsen og legger til:

– Det kan også noen ganger handle om at de ikke føler god kjemi med det andre barnet. Eller at det andre barnet ikke er «kult nok» for gjengen.

les også
Psykolog: Feil fargevalg kan gi barn søvnvansker

Hun får støtte av Anne Kristin Schønning, par- og familieterapeut i Samtalepartnerbergen, som forklarer at noen barn gjør det for å beskytte seg selv. De føler seg kanskje utrygge og usikre på den andre gutten eller jenta, og stenger dem ute ved å sette en slags grense for seg selv.

– De rammer inn seg selv. De kan oppleve at disse barna er for voldsomme og støyende i lek, eller at de dominerer leken for mye og på en måte som virker skremmende.

Les også: Derfor er dette den beste foreldrestilen

Barn som har spesielle behov og dermed oppfører seg på en måte som resten av barnegruppen opplever som annerledes, kan ofte oppleve å bli stengt ute. Dette kan også gjelde barn som kommer fra andre land og kulturer. Da kan utestengingen skyldes frykt for noe som er ukjent og annerledes.

– Andre barn har kanskje valgt seg eller fått seg en bestevenn, og av frykt for å miste denne viktige vennen, stenger de andre barn ute. Da slipper de å dele på bestevennen, og unngår selv å bli stengt ute, forlatt eller sveket, sier Schønning.

Utestenging
Foto: Shutterstock/Scanpix

Ikke alltid bevisst

les også
Unngå at julen blir et pengesluk: 11 gode tips

Barn er impulsive og følelsesstyrte. Mens utestengelse noen ganger er en bevisst og planlagt handling fra barnets side, kan det i andre situasjoner skyldes at de der og da fikk lyst til det og ikke er i stand til å sette seg inn i hvordan det føles for det andre barnet.

– Vi vet at utestenging forekommer blant begge kjønn. Kanskje er jenter likevel flinkere til å sette ord på dette enn guttene, sier Schønning, og legger til:

– Ofte ser vi at det blant jenter skjer mer i det skjulte, mens guttene er mer direkte og også kan være fysiske i tillegg til det verbale.

Les også: Ikke tving barna til å si unnskyld

Vær et godt eksempel

les også
Slik lærer du barna om økonomi og sparing

Som voksne er vi rollemodeller og forbilder for barna, og de speiler seg i sine nærmeste. I sine foreldre, venners foreldre, og i personalet i barnehage og skole. De lærer ved å observere – så de registrerer det vi gjør, og måten vi gjør det på.

– De er sensitive på blikk og tonefall. De merker dersom vi «godtar» at noen barn blir ekskludert. Våre holdninger og verdier betyr mye. Dersom barn vokser opp med verdier som inkludering, toleranse og interesse for forskjellighet, så fører de det ofte videre, forteller Nilsen, og forklarer at det også handler om at barn blir sett og forstått.

– Opplever barn god omsorg og trygghet rundt seg, så er det lettere å være god mot andre. Barn har ikke den samme evnen til å forstå andre mennesker, men vi kan hjelpe dem ved å snakke mye om hvor viktig det er å ta hensyn til alle.

Schønning
Anne Kristin Schønning. Foto: privat
Barna må lære at det ikke er lov å tråkke på andre, og de må også vite at det er riktig å si ifra om andre barn tråkker på dem, sier Schønning, og oppfordrer foreldre til å reflektere over hvordan de selv snakker og oppfører seg, også når andre barn er på besøk eller de møter andres barn på andre felles arenaer.

Snakk med andre foreldre

les også
- La barna gjøre feil

– Om barnet selv skal få velge hvem det vil være sammen med, tenker jeg kommer an på barnet og situasjonen. Dersom det er snakk om bursdagsinvitasjoner og andre gruppeaktiviteter, så kan ikke barn selv velge hvem som skal inkluderes. Her må vi voksne ta kontroll, og heller følge ekstra med under aktiviteten slik at ingen blir utestengt, sier Nilsen.

Les også: Bør man hjelpe barn med å få venner?

Samtidig er det slik at barn er som voksne. Det er noen mennesker vi kommer bedre overens med enn andre. Det må derfor av og til være lov å få være sammen med den man selv føler man leker best med.

les også
Finnmarksfamilie ville ha «ordentlige dyr» – endte opp med mongolske kameler

– Jeg tenker at det handler om å være til stede i barns liv, følge med på hva som skjer, og eventuelle endringer i atferd. Snakk med andre foreldre, og snakk med læreren. Bli enige om hvordan dere kan gjøre det best mulig for alle, råder Nilsen.

Bilde av barn som stenger andre ute
Foto: Shutterstock/Scanpix

6 tips til foreldre som opplever at barnet stenger andre ute:

1. Hjelp barnet til å sette ord på hvorfor han eller hun ikke vil være sammen med dette barnet. Hva føler barnet, og hva tenker det om å stenge noen ute?

2. Hjelp barnet til å få økt mentaliseringsevne, slik at det blir bedre i stand til å se den som blir utestengt innenfra og seg selv utenfra.

les også
Familien tipser: Slik lever du økonomisk om sommeren

3. Tilrettelegg felles aktiviteter for barnet og den som hun eller han stenger ute, slik at de lærer hverandre å kjenne på en annen måte sammen med foreldre som da vil representere trygge voksne.

4. Lytt til barnet. Vær oppmerksom på hvilke signaler det sender ut både verbalt og non-verbalt. Tilbring tid sammen med barnet slik at det åpner seg og forstår at du vil hjelpe. Vær støttende og bekreft overfor barnet at du kan forstå at dette oppleves vanskelig.

5. Følg med på hva barnet gjør på sosiale medier og lær barnet nettvett.

6. Hjelp barnet med å utvikle flere sosiale ferdigheter i tillegg til de som det allerede har.

(Kilde: Anne Kristin Schønning, par- og familieterapeut i Samtalepartnerbergen)

Les også: Slik lærer du barna å håndtere konflikter

Tips for å bygge barns vennskap:

les også
Nettmøte om barn og digitale medier

1. Observer samhandlingen og kommunikasjonen som er mellom barna. Hvis man som foreldre ser at barn dominerer for mye, er det viktig å snakke om det. Det samme gjelder om barnets grenser ikke blir respektert i vennskapet.

2. Snakk med barnet om hva en god venn er og hvilken venn han eller hun vil være.

3. Gi barnet tilbakemelding og oppmuntring når det viser omtanke og omsorg for sin venn.

4. Lær barnet hva det betyr å vise at man bryr seg om vennen sin.

5. Hjelp barnet ved å tilrettelegge for aktiviteter som sprer glede og er oppbyggende for barnas vennskap.

(Kilde: Anne Kristin Schønning, par- og familieterapeut i Samtalepartnerbergen)

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .