Barneoppdragelse: 15 tips om grensesetting

KAOS PÅ HJEMMEBANE? Konstruktiv grensesetting er nøkkelen til et mer harmonisk familieliv. I denne artikkelen får du tipsene du kanskje trenger. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Det høres så lett ut, men er vanskelig i praksis – og er noe av det viktigste du gjør for barna dine. Les ekspertenes beste råd for å unngå at det sklir ut.

– Det er mange som reagerer på ordet grensesetting fordi det høres så kaldt og strengt ut, begynner May Britt Drugli, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern (RKBU) Midt-Norge.

Ikke desto mindre er grensesetting for barna helt avgjørende for hvordan dere har det i familien i hverdagen, og ikke minst for barnas utvikling fremover. Derfor er det essensielt at foreldre får til dette i hverdagen på en mest mulig konstruktiv måte.  

Les også: Hva er emosjonstrening?

May Britt Drugli, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern, Midt-Norge. Foto: Privat

Hjelp til følelsesregulering
– Hvorvidt grensesetting fungerer godt eller ikke for barn, handler i stor grad om hvor mye tid vi bruker på det, hvordan den blir gjennomført og ikke minst hva det blir satt grenser for, fortsetter Drugli.

Samspillet mellom foreldre og barn må det meste av tiden være preget av nærhet, varme, forståelse og trygghet for at grensesetting skal kunne fungere godt.

Les ekspertenes 15 tips til grensesetting lengst ned i artikkelen

les også
Slik får du en god samtale med barna

– Grensesetting gjennomført i gode foreldre-barn-relasjoner og på hensiktsmessige måter, er med på å hjelpe barn til å forstå forskjell på rett og galt og å støtte deres evne til å regulere egne følelser og atferd slik at de fungerer godt i samspill med andre mennesker. Dette er gradvise prosesser som utvikles gjennom hele barndommen, sier Drugli.

Hun får støtte av familieterapeut Ingunn Svane Svendsen, som til daglig jobber hos Jessheim familieterapi.

– Å sette grenser er nødvendig fordi barn ofte er styrt av følelser og behov. Som foreldre er det viktig at man anerkjenner disse samtidig som man sammen med barnet utforsker hvilke andre handlingsalternativer som finnes. Da viser du aksept for følelser og behov samtidig som du bidrar til at barna lettere kan gjenkjenne følelser og regulere disse. I tillegg får du anledning til å lære barnet andre handlingsstrategier, sier Svendsen, og legger til:

– Ved å være trygg, anerkjennende og støttende samtidig som du er tydelig på hva som er forventet og akseptert, legger du til rette for at barna skal ta kloke valg.

Blogg: Fem foreldretyper du møter i barnehagen

Familieterapeut Ingunn Svane Svendsen. Foto: Privat

Vær trygg og rolig
Generelt bør barn få kjenne til grenser og «regler» ved at man snakker om disse også i det daglige samspillet, at de bringes inn i samtalen når det er naturlig og uten at man er midt oppe i en konflikt.

– I situasjoner der grenser skal settes, bør foreldrene formidle det de forventer av barnet i form av beskrivende kommentarer fremsatt med en rolig og trygg stemme, råder Drugli.

Hun forteller at slike kommentarer som er positivt formulert, gjør det lettere for barnet å vite hva det skal gjøre. Eksempelvis bør du heller si «nå må du spise opp maten din» enn «slutt å leke med maten din».

Les også: Når bør barnet få egen mobil?

– Hvis et barn skal stoppes fordi det for eksempel har blitt sint på lillebroren sin og slår, er det svært viktig at forelderen greier å regulere sine egne følelser slik at de kan grensesette barnet på en måte som hjelper barnet med å kontrollere sitt eget sinne, sier professoren, og legger til:

les også
Ble gravid som 16-åring: – Fikk stadig høre at dette kom jeg ikke til å klare

– Det har mye bedre effekt å løfte barnet bort for å skjerme den som blir slått og gi et tydelig budskap fremsagt med kontrollert stemme om at det ikke er lov til å slå, enn å rope og kjefte. Det siste vil bare øke barnets sinne, og foreldrene blir i tillegg en dårlig rollemodell. Når situasjonen har roet seg, kan man forklare hvorfor man ikke skal slå.

Fører til usikkerhet
Manglende grensesetting vil ifølge familieterapeuten kunne føre til at barna blir mer usikre, utprøvende og forsøker å teste grenser. Videre vil de miste viktig kunnskap om hva som er akseptabel atferd, og dette kan påvirke andre relasjoner de inngår i.

– Uklare grenser gjør ofte at barna synes det er vanskelig å vite hvilke forventninger voksne har til dem. I sin tur kan dette føre til frustrasjon og flere konflikter, sier familieterapeut Svendsen.

Professor May Britt Drugli er enig.

les også
Tok med barna på drømmereisen

– Om barn får lov til «alt», kan den sosiale og følelsesmessige utviklingen hemmes. De kan bli utrygge fordi de ikke får noen retningslinjer å forholde seg til. En «seier» kan for barnet føles god der og da, men vil på sikt virke uheldig. Det er trygt for barnet å vite at foreldrene kan være bestemte når de må, at de tar dette ansvaret.

Les også: Slår alarm om barnetrinnet

Mangel på grensesetting kan bli opplevd som likegyldighet og at de voksne ikke bryr seg. Barn trenger støtte til å håndtere også de vanskelige følelsene, og det er en del av livet å lære seg å takle de følelsene som oppstår når man eksempelvis ikke får det som man vil.

les også
«Bloggerne»-mammaene: – Derfor dropper vi gavekalender

– Hvis foreldrene alltid gir seg bare barnet blir sint nok, vil ikke barnet lære gode strategier for å håndtere sinne og skuffelse. Å fungere godt sosialt, blant annet i lek med andre barn, forutsetter at barnet både kan hevde seg selv i noen situasjoner og tilpasse seg i andre. Dette læres først i samspill med foreldre, sier Drugli.

Et felles mål
Som familieterapeut ser Ingunn Svane Svendsen at det å få barn kan føre til konflikt og uenighet mellom par. Om far kanskje er ettergivende og mor streng, er dette noe som barnet raskt merker.

– For barnet kan det skape stor usikkerhet om dette gjør seg gjeldende på mange områder, og blant foreldrene kan det lett utvikle seg til et mønster hvor de voksne kjemper en kamp mot hverandre og til slutt ender opp med å befinne seg i hver sin ende av skalaen, sier Svendsen.

Les også: Dette vil barna dine huske deg for

Hun råder foreldre til å stoppe opp, tenke gjennom hva som er målet, finne en løsning begge parter kan leve med og ha barnets beste i fokus.

les også
Nytt lovforslag skal sikre sårbare barn etter skilsmisser

– Foreldre kommer fra ulike hjem og har derfor forskjellige tradisjoner og måter å se ting på. Det viktige er hvordan man klarer å håndtere denne ulikheten. Vær lydhøre overfor hverandre, snakk om hvordan dere ønsker å ha det i familien og vær villig til å inngå kompromisser. Husk også at det er større sjanse for at partneren din vil lytte til deg om du inntar en ydmyk, nysgjerrig og åpen holdning.

NØDVENDIG Å SETTE GRENSER: Grensesetting kan være en tung jobb, men du bør gjøre den. – Om barn får lov til «alt», kan den sosiale og følelsesmessige utviklingen hemmes, sier professor May Britt Drugli. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

15 tips og råd om grensesetting for barn:

* Snakk sammen om hvilke ønsker og forventninger dere har rundt barneoppdragelse. Hvilke verdier er det viktig at barna får med seg?

* Stå samlet når dere skal kommunisere grenser. Det vil barnet oppleve som trygt.

* Ha mye positiv kontakt med barnet. Gode relasjoner forebygger konflikter og fremmer positiv atferd.

* Vær en god rollemodell.

* Gi barnet realistiske oppgaver og beskjeder.

* Gi positive tilbakemeldinger. Ofte er det lettere å si noe når barnet gjør noe galt.

les også
Finnmarksfamilie ville ha «ordentlige dyr» – endte opp med mongolske kameler

* Kjærlighet og omsorg er viktig og lett å gi. Velg å se på utfordrende situasjoner med barnet ditt som en mulighet til å bli kjent med følelsene deres, høre deres tanker og perspektiver. Utnytt muligheten til å snakke om hvordan barnet kan håndtere følelsene.

* Husk at barn er forskjellige: Noen trenger bare et lite hint for selv å stoppe uønsket atferd, mens andre må ha en tydelig beskjed.

* La barnet få velge/bestemme når det er mulig.

* Ikke still barnet spørsmål, hvis du egentlig mente å gi en beskjed.

Kommentar: The dark room

* Opptre rolig, respektfullt og tydelig når du skal sette grenser for barnet.

* Snakk med barnet om det som skjedde og hvorfor barnet ikke kunne få det som det ville, men vent til barnet er rolig.

* Revurder familiens regler innimellom. Barnet blir eldre, og regler må endres.

* Ta opp grenser og regler med andre foreldre, for eksempel på foreldremøter.

les også
Refleks kan redde liv, men bruken er på vei ned

* Hvis du føler det meste av tiden sammen med barnet preges av grensesetting, har dere kommet inn i et negativt spor som må endres. Dette er ikke uvanlig, og det kan være lurt å søke råd hos helsesøster, barnehage eller skole.

Kilder: May Britt Drugli, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern (RKBU) Midt-Norge og Ingunn Svane Svendsen, familieterapeut, Jessheim familieterapi.

Les også: Bør man hjelpe barn med å få venner?

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .