– Får ikke fulgt ammerådene med ny permisjonsordning 

Hanne Schjelderup, forbundsleder i Jordmorforbundet. Foto: Jordmorforbundet

Jordmorforbundet: Mor bør ha minst åtte måneder perm for å amme etter anbefalingene. 

Fra første juli ligger det an til at foreldrepermisjonen tredeles: 15 uker forbeholdes mor, 15 uker går til far og 16 uker kan fordeles mellom foreldrene. Tidligere har far hatt 10 uker. 

At mor får fem uker mindre til rådighet er en utvikling Jordmorforbundet er imot, ifølge forbundsleder Hanne Schjelderup. 

les også
Fødselslegen: Bli kvitt skammen!

– Helsedirektoratet er tydelig på at mor må ha minst åtte måneder perm for å amme etter anbefalingene. Foreldreperm må sikre dette først og fremst for å ivareta spedbarnet og mors helse best mulig i tiden rett etter fødsel. Skal fedrekvoten økes, mener vi det ikke på skje på bekostning av mors permisjonstid. Da bør far heller få flere uker sammen med mor rett etter fødsel, sier Schjelderup. 

Les også: – Utrolig frustrerende at man ikke skal få velge selv

Sårbar tid

Hun viser til at tiden etter fødsel er sårbar for samlivet og hele familien. Mor er sliten etter fødsel og svangerskap, hun må hyppig amme og det er begrenset søvn for begge.
 
– Lengre felles perm i starten gir en god start sammen på foreldreskapet, og vil legge til rette for likestilling og arbeidsdeling hjemme, og for hvile «mellom slagene». Det legges også til rette for trygg og god tilknytning, sier forbundslederen. 

Les også: Tvillingpermisjon udvides fra sommeren

Likelønn viktigere

UHELDIG REGELENDRING: – Helsedirektoratet er tydelig på at mor må ha minst åtte måneder perm for å amme etter anbefalingene, sier leder i jordmorforbundet, Hanne Schjelderup. Foto: Kristin Henriksen, NSF

–  Kroppen bruker opptil et år på å heles etter en fødsel. Kvinnene tar den tyngste belastningen med amming og nattevåk. En for stor totalbelastning gjør det vanskelig å opprettholde melkeproduksjon og ivareta seg selv, barnet og familien på en god måte, fortsetter Schjelderup. 

– Jordmødre erfarer at få kvinner opprettholder amming etter å ha begynt i arbeid. Mange kvinner har lang reisevei, reiser mye i jobben eller har turnusyrker der det er vanskelig å forlate arbeidet for å opprettholde melkeproduksjonen, sier hun.

– Hva med likestillingshensynet?

– Likestillingen settes i revers med forslaget. Jordmødre ser en klar tendens til at mødre tar ulønnet perm for å sikre tilstrekkelig amming av spedbarnet, jamfør anbefalingene. Likelønn vil fremme likestilling i langt større grad, sier Schjelderup. 

Les også: Norsk pappaperm går verden rundt

– Skritt i rett retning 

les også
Ny studie: Barn med eldre foreldre blir mindre aggressive

Likestillings- og diskrimeringsombud Hanne Bjurstrøm viser til det regjeringsoppnevnte Ellingssæter-utvalget, som i fjor anbefalte en todeling av permisjonen. Hun mener en tredeling er et skritt i rett retning. 

Likestillings- og diskrimeringsombud Hanne Bjurstrøm. Foto: Therese Alice Sanne, VG

– Dette sender et tydelig signal om viktigheten av både mors og fars rolle og felles ansvar for barnet. Vi vet at hvis vi overlater avgjørelsen til foreldrene, vil mor ta den største delen av permisjonen. Dette svekker fars rolle, og gjør det vanskeligere for fedre å argumentere overfor arbeidsgiver at de skal ha pappapermisjon, sier hun. 

– Jordmorforbundet er bekymret for kvinners mulighet til å amme når mor må tilbake på jobb etter sju måneder?

les også
Samlet 46 utrolige fødehistorier

– Nasjonale retningslinjer anbefaler seks måneder amming. Noen forholder seg til åtte. Det skal man ta på alvor. Men det er en realitet at kvinner ikke ammer i seks måneder. Tre av fire avvikler fullamming når barnet er fem måneder, ifølge Ellingsæter-utvalget. Det er ikke jobb som gjør at de avslutter ammingen. Jeg er opptatt av at det skal legges til rette for å amme i arbeidstiden, disse reglene fungerer nok ikke optimalt, og må gjennomgås, sier Bjurstrøm.

– Hva med dem som nattammer når barnet er sju måneder?

– Jeg tror ikke det er så mange som ammer om natta når barnet er sju måneder, selv om jeg ikke kan utelukke det, sier Bjurstrøm.

Bjurstrøm stiller seg tvilende til Jordmorforbundets påstand om at likestillingen settes i revers fordi flere tar ulønnet permisjon for å sikre ammingen. 

– Jeg synes det er rart å legge en viktig likestillingsreform på is ut fra en antagelse om at kvinner tar ulønnet permisjon for å amme, sier hun. 

Debatt: Føde- og barseltilbudet i krise

– Verdens rauseste ordning

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland mener tredelingen av permisjonen er et riktig skritt på veien mot likebehandling av mødre og fedre i foreldrepengeordningen. 

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: HALLGEIR VÅGENES / VG

– Nå får mor og far en tredjedel av stønadsperioden hver. Av hensyn til familiens valgfrihet og fleksibilitet er den siste tredelen satt av til fri fordeling mellom foreldrene slik at familiene kan velge de løsningene som passer best for dem. Jeg er glad for at vi har en av verdens rauseste ordninger, og at det er en Høyre-, Fremskrittsparti- og Venstre-regjering som foreslår den mest offensive likestilte foreldrepengeordningen noen gang i Norge, sier Helleland.

– Men Jordmorforbundet mener permisjonsordningen gjør det vanskelig for kvinner å følge Helsedirektoratets ammeanbefalinger?

les også
Fallende fruktbarhet også på bygda

– En tredeling av foreldrepengeperioden er ikke til hinder for at mødre kan amme barnet sitt. Familien har stor fleksibilitet, og kan tilpasse uttaket etter hva som er riktig for dem. Hvis mor tar ut sin del pluss hele fellesperioden på 16 uker ved 100 prosent dekningsgrad, får hun minst sju måneder hjemme med barnet, hvis familien ønsker det. I tillegg kommer ordningen med ammefri, som innebærer at en mor som ammer har rett til fri fra jobb den tiden hun trenger for å amme barnet sitt, sier Helleland, og føyer til:

– Jeg har tillit til at familiene vil dele tiden sammen med barnet i det første leveåret til det beste for barnet og foreldrene. 

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .