Kommentar: Det er på høy tid at husmorvikar blir et tilbud igjen

Husmorvikar
Foto: Shutterstock/Scanpix
Husmorvikar er en yrkesgruppe som forsvant og som bare delvis er erstattet noen steder.

Ingen kan forutse når en akutt situasjon vil oppstå eller hvor lenge den vil vare. Men plutselig står man der i den akutte situasjonen av ukjent varighet og med omsorg for barn. Hva nå? Stort sett løser vi en dag eller to, men når situasjonen tar dager eller kanskje uker, så melder behovet for hjelp seg.

Vi har i dag et annet bosettingsmønster enn før. Det betyr at ikke alle barnefamilier har andre familiemedlemmer i nærheten som kan stille opp ved akutte situasjoner. I tillegg er svært mange av dagens besteforeldre selv i lønnet arbeid. Det gjør det vanskelig for dem å stille opp når langvarig sykdom oppstår i familien. Vi har også en stor gruppe aleneforeldre i tillegg til en stor gruppe foreldre som er ukependlere på grunn av arbeid.

Eksperttipsene: Smarte sparetips for familier

En arbeidstaker har etter folketrygdloven rett til 10 dagers permisjon med lønn når barnet eller den som passer barnet er syk. Dette dekker ikke alle behov, for eksempel hvis omsorgsgiver selv er årsaken til den akutte situasjonen (for eksempel sykdom).

Heldags barnehageplass og skolefritidsordning dekker heller ikke opp behovet i alle situasjoner. Vi trenger noe mer.

Omsorg som hovedfokus

Familien har til alle tider hatt hovedansvaret for omsorgen for sine egne medlemmer. Og samfunnet har opp gjennom historien hatt mange ulike ordninger for å sørge for omsorgsarbeid i befolkningen. Tidligere hadde alle landets kommuner et tilbud til barnefamiliene dersom husmoren ble syk eller ikke kunne utføre sitt arbeid.

I midten av 1960-årene var det rundt 50 000 familier som fikk årlig hjelp via denne ordningen. Etter hvert har dette tilbudet gradvis blitt borte. Årsaken var at det ble færre heltidshusmødre og vi fikk sosiale ordninger som barnehager og fedrepermisjon.

Vi mener i dag at denne tjenesten er nødvendig igjen, men at tilbudet kan endres noe. Tilbudet må ha omsorg som hovedfokus. En kommunal hjelpeordning strekker seg vanligvis i dag til å gi en hjemmehjelp ansatt på timebasis, med en arbeidsinstruks som på langt nær dekker behovet for barns omsorg.

Fødselsdepresjon: Vanskelig å snakke om vonde følelser

Husmorvikar vil kunne dekke dette behovet. Husmorvikar er en som trår inn i hjemmet når den som har omsorgen for barna i familien blir syk eller må være fraværende fra hjemmet.

Husmorvikaren tar seg av barna, steller i huset, lager mat, vasker klær og handler. Husmorvikaren er i hjemmet til den andre forelderen kommer hjem. Med andre ord – adskillig mer enn hva hjemmebaserte tjenester kan tilby.

Lovpålagt tilbud

Det er på høy tid at husmorvikar igjen etableres som et tilbud i alle landets kommuner. Målsettingen må være et mest mulig likeverdig tilbud over hele landet. Tilbudet må være lovpålagt og med et nasjonalt regelverk.

Slik er ikke situasjonen i dag. Det gjør at tilbudet blir ganske tilfeldig fra kommune til kommune. I dag finnes det et par kommuner som har husmorvikar. Disse melder at det ikke mangler på oppdrag.

Tilbudet har ulike navn som familiehjelp, familievikar eller akutthjelp. Problemet er at det kan være vanskelig for de som trenger hjelp å finne den. Informasjonen er ikke alltid lett tilgjengelig. Andre ganger må man søke og avvente behandlingstid. Noen steder henvises man også via barnevernet. Vi synes dette er meget uheldig.

Les også: Bygger bro mellom fosterforeldre og foreldre

I tidligere tider var det en egenandel for denne tjenesten. Det må vi kunne akseptere og da basert på familiens inntekt. Videre så må informasjonen om tilbudet bedres. Her kan både nettsider, helsestasjoner og legekontor og sykehus benyttes.

Noen synes at navnet husmorvikar er gammeldags. For mange er dette imidlertid et navn man kjenner innholdet i. Hva ordningen skal hete kan diskuteres. Trolig vil familievikar være et mer dekkende ord. Uansett, tilbudet må få et felles navn over hele landet.

Kommunene må pålegges å ha dette tilbudet. Det koster, men barn er fremtiden og verd å satse på.

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Bakgrunnsbilde, helt gratis Helt gratis!

Bli medlem!

Meld deg inn i Familieklubben og få tilgang til spennende og relevante nyheter for deg med barn. Det er selvfølgelig helt gratis!


Allerede medlem?

Om Familieklubben

Familieklubben er VGs familieside. Når du blir medlem får du tilgang til spennende og relevante artikler om oppdragelse, digitale medier, aktiviteter og barnemat – og mye annet. Som medlem vil du også kunne få tilsendt relevante vareprøver fra ledende merkevarer. Medlemskapet er helt gratis, og du kan når som helst melde deg ut igjen.

Les mer Lekeplass

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Marthe O. Reienes

Alexander Hagen

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale