«Kan jeg tvinge ham til å snakke om følelser?» Parterapeuten svarer.

Snakke om følelser
Foto: Shutterstock/Scanpix

Didrik Hummelsund er psykolog og parterapeut ved IPR i Bergen og skriver for VG Familieklubben. Les svaret hans lenger ned i saken.

«Jeg er gift med en mann som jeg har et godt forhold til. Vi deler mange av de samme verdiene og trives i hverandres selskap. Men problemet er at vi har veldig ulike behov når det gjelder å snakke om følelser. Jeg vil gjerne prate om alt, men jeg opplever at jeg må DRA svarene ut av ham. Noen ganger blir han mutt og tverr, og hvis jeg spør om noe er galt, så svarer han «nei». Men når jeg etter mye fisking finner ut hva det er, så sier han det på en sint måte. Etterpå opplever jeg ofte at stemningen er mye bedre, altså at forholdet vårt har godt av at vi lufter det som er vanskelig. Men jeg skulle så gjerne ønske at det kom litt mer «naturlig», at vi kunne dele dette. Kan jeg tvinge ham til å måtte snakke om følelser? Eller er det jeg som bør tilpasse meg?»

Du tar opp noe som svært mange kommer borti i løpet av samlivet. Forskjellig følelsesmessig stil, eller måte å forholde seg til vanskelige ting på, kan både være selve grunnen til, eller komme tydeligst til syne gjennom konflikter, krangler eller tøffe perioder. Også i forhold som ditt, der dere ellers har det bra, kan ulikheter på dette området gjøre det vanskelig å kommunisere, forstå eller støtte hverandre.

Der du trekkes mot å snakke, og kanskje opplever lettelse ved å endelig se, forstå og kunne ventilere det som ligger i luften, kan han like gjerne oppleve det som å forstørre noe som ikke har godt av å få plass, lage problem ut av ingenting, eller bli presset og invadert.

Ulikheter i hvordan vi møter og forholder oss til vanskelige følelser har ofte flere og sammensatte årsaker. Mennesker vil for eksempel være født med ulikt temperament og vil, på godt og vondt, også ha ulik grad av følelsesmessig eller mellommenneskelig sensitivitet og følsomhet. En annen viktig måte mennesker ser ut til å være forskjellige på handler om hvordan våre tilknytningsbehov og identitetsbehov spiller seg ut i livene våre. For eksempel kan dette komme til syne gjennom hvor bekreftelsessøkende, utovervendte og utforskende vi er, eller hvor nærhets-, trygghets- og relasjonssøkende vi er. I tillegg kan ulike bakgrunner, emosjonelle sår eller familiekultur også være med på å forme hvordan ulikhetene kommer til syne.

Følelsesstrategier fra barndommen

Alt dette spiller altså inn og setter sine preg på hvem vi er og hvordan vi gjør i gitte situasjoner. Likevel kan vi, litt forenklet, si at en del av forskjellene i hvordan vi omgås det som er vanskelig i livet også handler om hvordan vi har blitt møtt følelsesmessig tidligere, og hvordan vi gjennom dette har erfart at det lurt eller nyttig å forholde seg til disse følelsene.

Kommer man fra en familie der det ble kranglet høylytt og ofte, på måter som kunne virke skremmende eller farlige, kan det ha vært en svært god strategi å holde sinne eller andre negative følelser inni seg. Det samme kan også gjelde i en familiekultur der nettopp den øredøvende stillheten, fraværet av kommunikasjon om følelser, eller fraværet av «irrasjonelle» følelsesutløp la listen for hva man kunne og burde gjøre.

På motsatt side kan en annen person som vokste opp i samme type «stillhet» også ha opplevd dette som så uforutsigbart og vanskelig at den rett og slett ikke tåler dette så godt lenger. Den kan i stedet få et sterkt behov for ord, samtale, og kontakt - å kunne snakke om og forholde seg til det som skjer - hvis den skal kunne klare å ha det bra. Andre igjen kan ha gode minner og erfaringer med at følelser har fått plass, og har kanskje også opplevd å kunne være åpen og personlig uten å føle seg styrt, kritisert eller invadert. Dette er ofte noe de ønsker å ta med seg videre i livet og inn i forholdet.

Se på forskjellene sammen

Som terapeut, en som tilbyr samtaler og følelsesfokus som «kur» for fastlåste og vonde samliv, kunne det være fort gjort å favorisere den som vil snakke om følelser. Samtidig, som eksemplene ovenfor viser, er det også viktig å huske på at alle måter å forholde seg kommer fra et sted der de enten er naturlige, passer inn og til og med kan ha vært viktige for at ting skulle gå bra.

Uansett hva som ligger bak forskjellene mellom deg og mannen din kan det derfor være nyttig å se nærmere på dette sammen, uten å nødvendigvis skulle avgjøre hvem som har rett eller hva som er best.

Didrik.jpg

Didrik Hummelsund
Didrik Hummelsund. Foto: IPR

Det høres ut som du har et både sunt og normalt ønske om å kunne snakke sammen i forholdet. Dessverre er ikke det det samme som at han automatisk vil kunne møte deg på dette, hvis bare han ser at det er det beste. Hvis vi går ut fra at det også finnes naturlige eller viktige grunner til at han har lært å beskytte seg selv eller de rundt seg på denne måten, kan det å skulle velge mellom din eller hans strategi kjennes som et umulig valg.

Det er lett å se for seg at du kan kjenne deg både utestengt, frustrert og maktesløs når han ikke ønsker å snakke. Du merker kanskje at det er noe som plager ham, men når ikke inn. Resultatet av dette kan over tid også bli til en følelse av ensomhet og avstand, eller redsel for hva det er han bærer på.

Samtidig vil kanskje han føle seg kritisert eller utilstrekkelig når han ser din frustrasjon og merker dine forsøk. Det å ikke åpne seg kan kjennes som å svikte eller frustrere deg, mens det å endre på sine egne strategier kan kjennes utrygt, eller som å svikte noe i seg selv. Begge deler kan skape mer avstand og problemer på sikt, og ingen av delene trenger å bli spesielt bra for forholdet.

I en sånn situasjon kan det kjennes feil uansett hva man gjør. Kanskje er det viktigste derfor heller ikke å finne ut om det er du eller han som skal tilpasse seg, men hvordan dere kan lære hverandres språk og ivareta begges behov samtidig.

Del dine egne erfaringer

Det beste du kan gjøre er derfor å være åpen og heller selv dele hva som skjer med deg i disse situasjonene - hva du blir redd for og kanskje også hvilken historie det har i ditt liv. Kanskje lengter du mest etter kontakt, etter det å være nær eller å forstå ham. Kanskje ønsker du deg en lettere og mer åpen kanal for å rydde kjipe ting av veien, og syns det er vondt å se at han bærer på noe som han ikke blir kvitt. Dette er viktige følelser som knytter seg til dine behov. De fortjener plass og de fortjener å bli tatt på alvor. Kanskje kan de også være lettere for ham å ta imot dersom de presenteres som noe som er ditt, snarere enn som en kritikk av ham. Videre kan kanskje du også vise ham en nysgjerrighet, åpenhet og respekt ovenfor hans måte å håndtere ting på - hvor denne kommer fra og på hvilke måter den kanskje har vært både god og viktig.

Velg smart når du kjøper mobil til barna

I mange forhold er det først gjennom slike gode og likeverdige møter at en god og åpen dialog om det vanskelige kan utvikle seg og bli så naturlig som det du ønsker. Gode erfaringer av å bli møtt, lyttet til og tatt på alvor, også med tanke på hvordan man snakker om eller omgås vonde ting, kan i seg selv motvirke eventuelle tidligere erfaringer av at det ikke fører til noe godt. Det starter med en åpen og likeverdig holdning til den andres måte å håndtere på. Hvis dere i tillegg har et godt fundament og et felles ønske om å få dette bedre til, kan det bli starten på en ny og mer jevnbyrdig måte å kommunisere om dette på.

Har du et spørsmål til parterapeuten? Send det til familieklubben@vg.no

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Bakgrunnsbilde, helt gratis Helt gratis!

Bli medlem!

Meld deg inn i Familieklubben og få tilgang til spennende og relevante nyheter for deg med barn. Det er selvfølgelig helt gratis!


Allerede medlem?

Om Familieklubben

Familieklubben er VGs familieside. Når du blir medlem får du tilgang til spennende og relevante artikler om oppdragelse, digitale medier, aktiviteter og barnemat – og mye annet. Som medlem vil du også kunne få tilsendt relevante vareprøver fra ledende merkevarer. Medlemskapet er helt gratis, og du kan når som helst melde deg ut igjen.

Les mer Lekeplass

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Marthe O. Reienes

Alexander Hagen

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale