– Langt igjen til mål

Barn på sykkel
Foto: Shutterstock/Scanpix

Det må bli attraktivt og oppleves som ufarlig å sykle, sier generalsekretær i Syklistenes Landsforening. Regjeringen vil gi mer penger til gang- og sykkelveier.

– Vi ønsker at barn og foreldre skal se verdien av å være i daglig fysisk aktivitet. Der har vi fortsatt en jobb å gjøre i Norge, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.
 
Andersson sier at den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen viste at 63 prosent av barn og unge sykler eller går for å komme seg til og fra skolen, mens det nasjonale målet er 80 prosent. Generalsekretæren peker på ungenes rett til mobilitet og sosial læring, og at det er to av grunnene til at det fortsatt må fokuseres på å få gruppen mer aktiv i hverdagen.

Les også: Slik gjør du skoleveien trygg for barna

les også
Slik kommer du deg over dørstokkmila

– Helsegevinsten ved å sykle eller gå til skolen er stor. Vi har alle hørt om en inaktiv spill-generasjon, fedmeproblematikk og at barn i dag trenger å utvikle sine motoriske ferdigheter i større grad. Ved å lære dem at sykkelen er utmerket fremkomstmiddel, er vi et stykke på vei, sier han.

Penger må på bordet

Morgan Andersson
Morgan Andersson. Foto: privat
Et holdningsskapende arbeide, både fra hjem, skole og politisk hold, vil være til stor nytte for å nå et mål om å få flere barn i hverdagsaktivitet, mener han. Foreningen har derfor tatt til orde for at barnas behov skal tas med når politiske styringsdokumenter utarbeides. De viser til at etablering av Barnas transportplan som del av Nasjonal transportplan er et riktig grep.

– Vi er glade for at politikerne ser ut til å ta barnas behov med i planene, men vi er langt fra ferdige der. Det er ikke nok å skrive ned noe i et dokument, det må penger på bordet. Noe av det vi trenger aller mest er et trygt og sammenhengende sykkelveinett i norske tettsteder og byer, sier han.

Trygge rammer rundt skolene

Andersson forteller at de har sett en del forbedringer de siste årene, men at det fortsatt er langt igjen til mål.

– Det holder ikke å merke en del av en trafikkert bilvei med rød asfalt. De færreste foreldre vil ta sjansen på å sende 10-åringen sin ut der. Vi vet det vil koste å bygge ut sammenhengende sykkelveinett, men det er verdt det. Det må bli attraktivt og oppleves som ufarlig å sykle.

Les også: Bør barn få bruke hoverboard?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og regjeringen ønsker at flere barn skal velge å sykle eller gå til skolen.
 
– Det skal være trygt å sykle og gå til skole og barnehage. Det er heldigvis få barn og unge under 14 år som blir drept eller hardt skadd i vegtrafikken, men vi skal absolutt ha fokus på trafikksikkerhetsarbeidet for denne gruppen. Regjeringen har styrket satsingen på sykkelveger, og vil i årene fremover legge opp til en dobling av tilskuddsordningen til gang- og sykkelveger i kommuner og fylker, skriver han i en e-post til Familieklubben.

Familie på sykkeltur
PÅ HJUL: Familien Karlsen på sykkeltur. Foto: Marie von Krogh/VG

Barna skal hensyntas

les også
Prøv en av disse aktivitetene i sommer

Ministeren peker på at de store investeringene i transportplanen også vil komme barn og unge til gode. Barnas transportplan er en del av Nasjonal transportplan 2018-2029, som et eget kapittel i Stortingsmeldingen.

– Dette er første gang det er laget et slikt kapittel. Stortingsmeldingen ble behandlet i fjor vår. Alle var enige om å løfte frem hensynet til barn og unge i transportplanleggingen, sier han – og legger til at barnas ønsker, behov og muligheter til å ha aktive liv skal hensyntas.

Lang læringsprosess

Ketil Solvik-Olsen
Ketil Solvik-Olsen. Foto: Krister Sørbø/VG
Solvik-Olsen sier at trafikkopplæring må skje helt fra barnehagealder, fordi det er en livslang læringsprosess.

– Det er viktig at barna blir bevisste trafikanter og at vi som er foreldre også er gode forbilder. Trafikkopplæring må skje både i barnehagen og i skolen, men er også en del av en livslang læringsprosess. Trygg Trafikk har en av nøkkelrollene. Sykkelopplæring i regi av skolen, foreldre og organisasjoner er et annet viktig virkemiddel for økt kunnskap om trafikksikkerhet, skriver Solvik-Olsen.
 

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook

Gard Steiro

Ola E. Stenberg

Maren Wilberg Rostad

Stella B. Oskarsdottir Wehrmann

Verdens Gang AS

E-post: familieklubben@vg.no
Sentralbord: 22 00 00 00

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Kopiering av materiale fra VG Nett for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

For å fortsette må du først eller .